Ilmoitus tupakointikieltopäätöksestä

Hyvinkään kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 4.3.2021 antanut päätöksen (kaupungineläinlääkärin päätös 3/2021) Asunto Oy Hyvinkään Martinpuisto tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Uudenmaankatu 45/Hyvinkäänkatu 40, 05800 Hyvinkää.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 18.4.2021 saakka kaupungin verkkosivuilla, sekä Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksessa, osoitteessa kaupungintalon neuvonta, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto

Päivitetty 8.3.2021