Ilmoitus kuulemisesta / As. Oy Hyvinkään Martinpuisto

As. Oy Hyvinkään Martinpuisto on hakenut Hyvinkään kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja -terasseille.

Tilojen omistajille ja asukkaille varataan hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Päätösluonnos on nähtävillä Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksessa, osoitteessa kaupungintalon neuvonta, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Päätösluonnos pidetään nähtävillä 5.2.2021 saakka, mihin mennessä myös mahdollinen vastine on toimitettava. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Hyvinkään ympäristöterveydenhuoltoon osoitettava kirjallinen vastine on toimitettava osoitteella:

Hyvinkään kaupunki, ympäristöterveydenhuolto, PL 86 (Kankurinkatu 4-6), 05801 Hyvinkää tai sähköpostitse kirjaamo@hyvinkaa.fi

Lisätietoja asiasta antavat:

  • terveystarkastaja Tuulia Vennola p.040 155 4393 ja
  • terveystarkastaja Saara Rinne p.040 836 5116

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto

Päivitetty 11.1.2021