HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
Julkaisuvapaa 17.12.2020 klo 18:00

 

 

Hyvinkään ympäristöpalkinto 2020 Tuija Lahtiselle

Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi Hyvinkään ympäristöpalkinnon 2020 Tuija Lahtiselle.

Tuija Lahtinen on Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen perustamisesta lähtien 1975 ollut aktiivisesti vaikuttamassa Hyvinkään luonnon ja rakennetun ympäristön suojeluun. Vuodesta 1977 alkaen hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana muutamaa välivuotta lukuun ottamatta, yhteensä lähes 40 vuotta. Puheenjohtajana hän on toiminut niin alullepanijana, organisoijana kuin varsinaisena tekijänäkin moniin ympäristötapahtumiin, lausuntojen kirjoittamiseen sekä yhdistyksen muuhun toimintaan liittyen.

Tapahtumiin liittyvät 1990 luvulta 2000 luvun alkuvuosiin jatkunut erittäin suosittu Vantaanjoki -tapahtuma maaseutuopistolla sekä edelleen jatkuva Mahdollisuuksien Torin helatorstaille vakiintunut tapahtuma. Tuija on myös järjestänyt Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuosille näkyvyyttä Hyvinkäällä organisoimalla tapahtumia, sekä näyttelyitä kirjastossa ja Hyvinkää Seuran järjestämillä kesäpäivillä Vaiveron myllytilalla.

Tuija Lahtisen aikana myös ympäristöyhdistyksen luontoretkivalikoima on ollut laajaa ja suosittua. Näitä ovat mm. joutsen-, luonnonkukkien päivän, lepakko-, ja geologiapäivän retket. Retket ovat lisänneet hyvinkääläisten luonnontuntemusta ja myönteistä asennetta luontoon ja ympäristönsuojeluun.

Viime vuosina Tuija on merkittävästi edistänyt vieraslajien torjuntaa organisoimalla lukuisia jättipalsamitalkoita. Luonnonhoitotöitä ovat olleet ketojen kunnostaminen, mihin liittyy myös masmaloesiintymä Sahamäessä sekä ympäristön siivoustalkoot ja luontopolkujen rakentaminen.

Tuija Lahtinen on nostanut väsymättä esiin Hyvinkään ympäristön luonto- ja virkistysarvoja sekä historiallisen kaupunkikuvan merkitystä laatimissaan lukuisissa lehtikirjoituksissa sekä lausunnoissa ja muistutuksissa kaupungin maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmista. Yhdistyksen puheenjohtajan rooli on ollut näissä keskeinen. Tämän toiminnan vaikutukset näkyvät niin Hyvinkään funkkiskeskustan säilymisenä (Musiikkiopisto, vanha huoltoasema ja Asemanpuisto) kuin valtakunnallisesti arvokkaan Kurkisuon suojelun toteutumisena.

Tuijan Lahtisen toiminta on huomattu myös valtakunnallisesti. Hänelle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton kultainen ansiomerkki. Suomen luonnonsuojeluliiton valitessa ensimmäistä kertaa vuoden yhdistystä, valittiin Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys, jonka täten voidaan tulkita olleen Tuija Lahtisen johdolla koko Suomen paras paikallisyhdistys!

Päivitetty 18.12.2020