Hyvinkään vuotovesitutkimus valmistunut

Hyvinkään Vesi aloitti viime vuonna tehostetun tutkimuksen selvittämään pitkällä aikavälillä todettua kasvanutta laskuttamattoman veden määrää. Laskuttamaton vesi tarkoittaa pumpatun veden ja laskutetun veden erotusta. Osa tästä on huonokuntoisesta putkistosta johtuvaa vuotovettä. Selvitys alkoi vuonna 2019 ja se kohdennettiin ennen vuonna 1970 valmistuneisiin putkilinjoihin. Vesijohtoverkostoa tutkittiin 56 km ja viemäriverkkoa noin 15 km. Yhteensä vesijohtoverkostoa Hyvinkään alueella on 313 km ja jätevesiverkkoa 281 km.

Tutkimuksessa päädyttiin vesijohtojen kuuntelutekniikkaan, jonka avulla pystytään havainnoimaan piilovuotoja ja tarkempaa tutkimusta tarvitsevia kohteita.

Viemäriverkostoa tutkittiin viemärikuvaustekniikalla ja savukokeilla. Tutkimus saatiin päätökseen toukokuussa 2020. Vesijohtoverkostosta löydettiin kohteita, joita on tutkittu tarkemmin. Tarkemmissa tutkimuksissa ei kuitenkaan pystytty kohdentamaan mahdollisia isoja vuotoja, mutta sen myötä suurimmiksi riskeiksi osoittautuneet verkoston osat on pääosin saatu korjatuksi.

- Tarkennetuin lisäkuunteluin selvitetään mahdollisia piilovuotoja, taustoittaa Hyvinkään Veden va. vesihuoltojohtaja Marita Honkasalo.

Jätevesiverkoston tutkimuksessa löydettiin korjattavaa ja useita kohteita nostettiin kiireellisyystasolla aiemmin suunniteltua korkeammalle.

- Tutkimustulokset vahvistivat käsitystä vesihuoltosaneerauksen tarpeellisuudesta erityisesti tutkitulla alueella, ja tähän suunnattavista investointimenojen kasvusta, toteaa Honkasalo.

Tehtävä jatkuu tarkemmalla saneerauskohteiden ja saneerauksen toteutustapojen suunnittelulla.

Tutkimuksesta on laadittu raportti, joka täydentyy syksyn kuluessa jatkotoimenpiteillä.

Päivitetty 24.6.2020