Hyvinkään verkkosivut menestyivät kuntien nettisivujen käyttäjätutkimuksessa

Hyvinkään kaupunki oli mukana kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksessa ajalla 30.11.2020.-1.2.2021. Tutkimukseen osallistui 16 kuntaa, joiden saaman yleisarvosanan keskiarvoksi muodostui 7,69 (N=11 115). Hyvinkää.fi -sivut sijoittuivat kuntavertailussa viidenneksi keskiarvolla 7,9 (N=830), jättäen samalla taakseen monta muuta tutkimukseen osallistunutta kaupunkia. Tutkimuksen toteutti Suomen online-tutkimus.

Hyvinkään verkkopalvelua arvioi yhteensä  830 henkilöä, joista 79 % asui Hyvinkäällä. Naisia vastaajista oli 63 % ja miehiä 37 %. Eniten vastauksia saimme ikäryhmältä 46-55 -vuotiaat (26 %). Vähiten vastauksia saimme alle 26-vuotiailta (4 %).

Eniten tutkimuksen ajankohtana Hyvinkaa.fi -sivuilta haettiin tietoa ajankohtaisista asioista, vapaa-ajan harrastuksista ja liikunnasta sekä kirjastosta. Myös kartat ja koulutus kiinnostivat.

Hyvinkäätä arvioineet kokivat tiedon olevan helposti löydettävissä

Yleisesti ottaen vastaajat kokivat, että sivuilla oleva tieto löytyi helposti. Sivustoa pidettiin hyödyllisenä ja helppokäyttöisenä. Toiveina esitettiin laajempaa sähköistä palvelutarjontaa ja vuorovaikutteisuutta, sivurakenteiden yksinkertaistamista ja hakutoiminnon tehostamista. Lisäksi toivottiin enemmän ajankohtaista tietoa kaupungin asioista ja tapahtumista.

- Moni kyselyssä esiin tullut asia oli sellainen, että olemme kiinnittäneet siihen myös itse huomiota kehityskohteena, eli annettu palaute tukee valitsemaamme suuntaa. Verkkopalvelun rakenteen selkiyttäminen yksittäisten sivukokonaisuuksien osalta ja sähköisten palvelujen kehittäminen ovat esimerkiksi asioita, joihin jatkossa tulemme panostamaan, kertoo verkkoviestinnän asiantuntija Sari Venho.

-  Viime vuonna uudistimme verkkosivujen ilmettä ja paransimme saavutettavuutta, seuraavaksi työn alla on sivuston hakutoimintojen parantaminen sekä saavutettavuuden ylläpidon jatkaminen. Olemme todella iloisia, että verkkosivujen eteen tehty työ on tuottanut tulosta ja näkyy menestyksenä tässä kyselyssä.

Verkkopalvelukyselyyn vastanneilla oli mahdollisuus osallistua arvontaan, johon osallistui yhteensä 80 % vastaajista. Vastanneiden kesken järjestettiin arvonta ja voittajille on ilmoitettu asiasta.

Kiitos kaikille vastanneille ja onnea arvonnan voittajille!

Hyvinkään kaupungin verkkosivujen keskiarvo oli 7,9 (kuntien keskiarvo 7,69)

Hyvinkäätä arvioineet (N= 830, kaikkien kuntien keskiarvon pohjalla N=11 155 )

  

Kuva vastaajien antamista arvosanoista

Tyytyväisyyspisteitä vastaajat antoivat 1-5 välillä. Keskiarvo kokonaistutkimuksessa oli 3,5 Hyvinkää sai keskiarvoksi 3,61, mikä toi viidennen sijan kyselyssä. 

kaaviokuva vastaajien tyytyväisyydestä

Päivitetty 19.3.2021