HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 24.4.2020


Hyvinkään väkiluku jatkaa kasvuaan – joka kymmenes voisi muuttaa kaupunkiin

Tilastokeskuksen tänään julkaisemien väestötilastojen mukaan Hyvinkään väkiluvun kasvu on jatkunut myös maaliskuussa. Väestönlisäys on ollut tammi-maaliskuun 2020 aikana yhteensä 102 henkilöä. Kaupungin väkiluku on nyt 46 572.

  • Luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivista eli alkuvuonna on syntyneitä ollut vähemmän kuin kuolleita. Väestönkasvu on siis tullut muuttoliikkeen kautta. Eniten lisäväestöä on tullut kotimaan muutosta, yhteensä 110 asukasta. Maahanmuutosta lisäväestöä on tullut alkuvuoden aikana 15 henkilöä, taustoittaa Hyvinkään tietotuotantoon ja tilastoihin erikoistunut suunnittelija Taru Härkönen.

Taloustutkimuksen äskettäin julkaiseman Muuttohalukkuus ja kaupunkien/kuntien imago 2020 -tutkimuksen mukaan 10 prosenttia suomalaisista voisi ajatella muuttavansa Hyvinkäälle, Uudenmaan viidenneksi suurimpaan kaupunkiin. Hyvinkää sijoittui tutkimuksessa kolmanneksi suosituimmaksi muuttokohteeksi 30 000-50 000 asukkaan kaupunkien ryhmässä. Verrokkikaupunkeja oli ryhmässä yhteensä 15.

Taloustutkimuksen kyselytutkimuksesta saatujen vastausten perusteella isompi kaupunki koetaan pienempää kaupunkia houkuttelevammaksi muuttoa harkittaessa. Tutkimus toteutettiin osana Suomi Tänään -internetpaneelitutkimusta, johon vastasi 3101 iältään 15-79 -vuotiasta suomalaista helmikuussa 2020. Tutkimuksessa arvioitiin yhteensä 61 kuntaa ja kaupunkia.

Myönteiset mielikuvat palvelutarjonnasta sekä työ- ja opiskelupaikoista Hyvinkään valtteja

Kaupunkeja arvioitiin Taloustutkimuksen kyselytutkimuksessa myös eri mielikuvatekijöiden perusteella. Hyvinkäätä arvioi yhteensä 398 vastaajaa, joiden perusteella kaupunki sijoittui parhaiten seuraavien mielikuvatekijöiden perusteella: työpaikkatarjonta (sijalla 15/61), palvelut (sijalla 18/61), opiskelumahdollisuudet (sijalla 20/61), kehittyvä talousalue (sijalla 22/61) ja monipuolinen kulttuuritarjonta (sijalla 24/61).

  • Näitä tuloksia tukeekin se tosiasia, että Hyvinkäällä on poikkeuksellisen korkea työpaikkaomavaraisuusaste (95,4 %), mikä merkitsee, että olemme Uudenmaan neljänneksi työpaikkaomavaraisin kunta Helsingin, Vantaan ja Hangon jälkeen. Myös kulttuuritapahtumiin on panostettu voimakkaasti viime vuosina, muistuttaa Taru Härkönen.

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan Hyvinkää herättää kaupunkina muuttohalukkuutta pääasiassa lähellä sijaitsevissa maakunnissa. Hyvinkää nähdään potentiaalisena muuttokohteena erityisesti Kanta-Hämeessä asuvien keskuudessa. Kaupungeittain tarkasteltuna Hyvinkäälle löytyy eniten muuttohalukkaita Helsingistä.

  • Tutkimustulokset ovat samassa linjassa Tilastokeskuksen julkaisemiin tulomuuttotilastoihin nähden. Vuonna 2018 eniten Hyvinkäälle muutettiin Helsingistä, Nurmijärveltä ja Riihimäeltä, toteaa Härkönen.

Muuttohalukkuustutkimuksen mukaan Hyvinkäältä poispäin suuntautuva muuttoliikenne keskittyy pääasiassa melko lähellä sijaitseviin isoihin kaupunkeihin, eikä muuttohalukkuutta juurikaan löydy Jyväskylää kauempana sijaitsevia kaupunkeja kohtaan. Maakunnittain tarkasteltuna Hyvinkäällä asuvat kokevat erityisen kiinnostavaksi Uudenmaan. Myös Pirkanmaata sekä Kanta-Hämettä kohtaan löytyy muita maakuntia enemmän muuttovalmiutta.

  • Myös näitä tuloksia tukee Tilastokeskuksen lähtömuuttajatilasto, jonka mukaan Hyvinkäältä muutettiin vuonna 2018 eniten Helsinkiin, Vantaalle ja Riihimäelle.

Lisätietoja
Suunnittelija Taru Härkönen, p. 040 662 4429

Päivitetty 24.4.2020