HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
7.3.2022
Julkaistavissa heti

 

Hyvinkään tilinpäätöksen ennakkotiedot vuodelta 2021:
Merkittävä tulos verotulojen, tukien ja avustusten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palautusten myötä

Hyvinkään kaupungin tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan kaupungin tilinpäätöksen tulos tulee olemaan merkittävästi positiivinen. Tiedot ovat alustavia ja vähäiset muutokset ovat vielä mahdollisia.

Lopulliseen ylijäämään vaikuttaa päätös siitä, päättääkö kaupunginvaltuusto tehdä tuloksesta tilinpäätössiirtona investointivarauksen tulevaan Sveitsin Uimalan peruskorjaukseen.

Kaupungin tulokseksi näyttää muodostuvan ennen tilinpäätössiirtoja ja rahastojen muutoksia 19,3 miljoonaa euroa. Keskeisimmät syyt tulokseen ovat verotulojen hyvä kasvu, sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen pienentyminen sekä erilaiset valtion avustukset ja tuet.

- Verotulot ovat kasvaneet koronavuosina 2020 ja 2021 paljon odotettua paremmin ja paremmin kuin tätä edeltäneinä vuosina. Kunnallisveron ja yhteisöveron kasvu oli yhteensä lähes 16 milj. euroa, ynnää talousjohtaja Markus Peevo.  

-  Kaupungin hyvä vetovoima näkyi myös käyttöomaisuuden myyntivoittojen kaksinkertaistumisena, joten tulorahoituksen vahvistumista voidaan pitää odottamattomana, mutta tietenkin hyvänä asiana, lisää kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.

Toiminnan nettomenot pienenivät ja lainakanta pieneni

Kaupungin nettomenot pienenivät edellisvuoteen nähden. Toiminnan nettomenot eli toimintakate pieneni lähes 10 milj. euroa. Menot pienenivät odotetusti vajaalla viidellä miljoonalla eurolla johtuen siitä, että kaupunki toteutti vuoden aikana vuosille 2020-2024 laatimaansa Kestävän talouden ohjelmaa.

- Vaikka nyt yksittäinen tilikausi eri syistä toteutuikin hyvänä, kaupungin talouden kannalta keskeistä on pysyvä tulojen ja menojen tasapaino. Siksi Kestävän talouden ohjelman toteuttaminen on edelleen tärkeää, varsinkin kun kuntien talouden ennustettavuus on viime vuosina osoittautunut varsin heikoksi ja erilaisia epävarmuustekijöitä on tällä hetkellä paljon:  Ukrainan kriisi, hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeisen rahoituksen taso ja käynnissä olevat kunnalliset työehtosopimusneuvottelut eivät ainakaan selkeytä talousnäkymää, korostaa Luukkonen.

Toiminnan nettomenoja pienensi myös sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenojen pienentyminen neljällä miljoonalla eurolla. Vaikka itse palvelutuotannon menot kasvoivatkin 11,4 milj. euroa, lopullinen nettomeno pieneni johtuen erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien saamista valtionavustuksista koronakustannuksiin. 

- Valtio on roolinsa mukaisesti vastannut koronaan liittyvistä kustannuksista koko korona-ajan. Ilman vuonna 2021 sosiaali- ja terveydenhuoltoon saatua avustusta, josta Hyvinkään osuus oli 15 milj. euroa, ei tilikauden tulos olisi luonnollisestikaan ollut ollenkaan niin hyvä kuin miltä se tällä hetkellä näyttää, korostaa talousjohtaja Markus Peevo.

Kun vanhoja lainoja maksettiin pois ja uusi lainanotto liittyi vain lyhytaikaisten lainojen muuttamiseen pitkäaikaiseksi, lainakanta väheni 15 milj. eurolla. Lainakannan pieneneminen tapahtui osin myös kaupungin kassavaroja pienentämällä.

- Se, että voimakas velkaantuminen nyt pysähtyi, on erityisen tärkeää nyt, kun kuntien tulorahoitus hyvinvointialueiden syntyessä puolittuu, mutta velat ja investointitarpeet riskeineen jäävät merkittäviltä osin kuntiin, muistuttaa talousjohtaja Markus Peevo.

Rahoituspohjan heikkenemiseen on helpompi varautua

Hyvinvointialueuudistus puolittaa kuntien rahoituspohjan vuoden 2023 alusta alkaen. Kunnallisveron tuotosta siirtyy valtiolle noin kaksi kolmasosaa ja yhteisöverosta lähes kolmannes. Lainakanta jää kokonaisuudessaan kunnille.

- Kuntien rahoituspohja ja sen kehitys tulevaisuudessa on harmillisen sumea. Kunnan talous suhteessa investointitarpeeseen on varmuudella pienempi. Tulevia haasteita on kuitenkin helpompi lähestyä ylijäämäisellä kuin alijäämäisellä taloudella. Siksi erityisesti kaupungin päättäjät ja henkilöstö ansaitsevat kiitokset elinvoimaa kehittävistä ja talouden tasapainoa ylläpitäneistä päätöksistä ja toimenpiteistä, kiittelee Luukkonen.

Lisätietoja
Kaupunginjohtaja Luukkonen Johanna, p. 040 673 2001
Talousjohtaja Peevo Markus, p. 040 155 4228

Liitteet
Kaupunginhallituksen esityslistateksti ja sen liitteenä oleva materiaali (§ 67)

-        https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=649931

-        https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/epj_attn_tweb.htm?+id=649931

Päivitetty 7.3.2022