HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
22.2.2021
Julkaistavissa heti

  

Hyvinkään tilinpäätöksen ennakkotiedot: Valtion koronatuet mahdollistivat nollatuloksen vaikeana koronavuonna

Hyvinkään kaupungin tilikausi 2020 päätyy tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan käytännössä nollatulokseen. Tilikauden ylijäämä on 0,8 milj. euroa, joka koostuu Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen ylijäämästä.

- Nollatulokseen on ilman muuta oltava tyytyväinen, sillä ilman valtiolta saatuja koronatukia kaupungin tilikausi olisi ollut lähes 17 miljoonaa euroa alijäämäinen. Merkittävä osa koronatuista kanavoitui kaupungin kautta Keusoteen ja HUS:n koronakustannusten kattamiseen, toteaa talousjohtaja Markus Peevo.

Kuntatalouden ennustaminen on ollut erittäin vaikeaa viime vuosina johtuen useista eri tekijöistä. Vuonna 2020 taloustilanteen ennustettavuuteen vaikutti etenkin koronatilanteen mukanaan tuoma epävakaus sekä yksittäisenä tekijänä Sahanmäen kaatopaikan puhdistukseen tehty pakollinen varaus tilinpäätöksessä.

- Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden valossa kuntatalous vahvistui vuoden 2019 ennätysheikolta tasolta poikkeuksellisen hyviin lukemiin. Hyvinkään talous toteutui kuntien yleistä talouskehitystä vastaavasti, sanoo Markus Peevo.

- Koronatilanne ei heikentänyt kaupungin taloutta niin paljon kuin alkuvuodesta 2020 ennakoitiin. Sen sijaan tulevina vuosina on varauduttava koronasta aiheutuviin tulomenetyksiin, joita ei välttämättä kompensoida valtion taholta menetyksiä vastaavasti, muistuttaa Peevo.

Oppilaitosinvestointeja ja panostuksia ympäristöön

Hyvinkäällä valmistui vuoden 2020 aikana merkittäviä oppilaitoskohteita. Metsäkaltevatalo ja Kipinä-talo valmistuivat vuoden aikana.

-  Kummatkin rakennukset ovat merkittävässä roolissa asuinalueen ja kaupungin palvelutarjonnassa ja nämä investoinnit lisäävät kaupungin vetovoimaa. Muuttovoitto Hyvinkäälle oli viime vuonna positiivinen ja asuntorakentaminen lisääntyi, joten olosuhteet kaupungin kasvulle ovat hyvät, arvioi kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

- Nyt käynnissä olevien investointien jälkeen on tarpeen keskittyä välttämättömiin investointeihin, jotka turvaavat myönteiseen väestö- ja työpaikkakehityksen myös tulevaisuudessa. Tärkeitä lähivuosien painopisteitä ovat maa-alueiden hankinta, tonttituotanto ja kuntatekniikan rakentamisen investoinnit, analysoi Mattila.

Pohjaveden suojelemiseksi ja asukkaiden käyttöveden laadun turvaamiseksi kaupungin vesihuoltoverkostoa saneerattiin noin 4 miljoonalla eurolla.

Kestävän talouden ohjelmalla varmistetaan tulevaisuutta

Pitkän aikavälin kehityksen kannalta kaupunginvaltuuston kesällä 2020 hyväksymä kestävän talouden ohjelma vuosille 2020-2024 mahdollistaa kaupungin menojen ja tulojen tasapainon lähivuosina.

- On hyvä, että valtuusto teki päätöksen kestävän talouden ohjelmasta vuosille 2020-2024 kesällä 2020. Johdonmukainen taloussuunnittelu auttaa kaupungin kehittämisessä riippumatta siitä, mitä tulevat vuodet tuovat mukanaan, toteaa Jyrki Mattila.

Kestävän talouden ohjelma on laadittu ennen koronaa, joten tilapäiset koronatuet eivät vaikuta kaupungin pitkän aikavälin tasapainoon.

- Kaupungin talouden perustan kestävyys ja kestävän talouden ohjelman sisältämien toimien riittävyys arvioidaan vuoden 2020 tilinpäätöstietojen ja valtion kehysriihen jälkeen osana vuoden 2022 talousarvion laadintaa, sanoo Markus Peevo.

-  Menokasvun hillinnässä keskeinen rooli on myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymien menokasvun merkittävässä hidastamisessa, muistuttaa Peevo.

Liitteet
Kaupunginhallituksen esityslistan liite tilinpäätöksen ennakkotiedoista (§34)
https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=581548

Päivitetty 22.2.2021