HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA

16.12.2020

 

 

 

Hyvinkään tekninen lautakunta linjasi pysäköintivirhemaksujen korotuksesta ja Astreankadun pysäköintialueen pysäköintimaksuista

Hyvinkään kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 15.12. tehnyt päätöksen esittää kaupunginhallitukselle, että sisäministeriölle esitetään kaupungin pysäköintivirhemaksun korottamista 60 euroon. Tällä hetkellä pysäköintivirhemaksu on 50 euroa.

- Pysäköintivirheiden määrä Hyvinkäällä on viime vuosien aikana kasvanut, kuten myös liikennetiheys henkilöautojen lisääntymisen myötä, sanoo kaupunginlakimies Tomas Määttä.

- Pysäköintivirhemaksulla on vahva ennaltaehkäisevä vaikutus ja muun muassa liikenneturvallisuuden sekä liikenteen sujuvuuden vuoksi on siten perusteltua esittää pysäköintivirhemaksun korottamista, taustoittaa Määttä tilannetta.

Pysäköintivirhemaksun korottamisen edellytyksistä säädetään laissa pysäköinninvalvonnasta, jonka nojalla maksua voidaan sisäministeriön asetuksella kunnan alueella korottaa, kun esimerkiksi pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.

 

Hangonsillan Astreankadun pysäköintialueelle tulossa maksullinen pysäköintimahdollisuus

Tekninen lautakunta teki myös päätöksiä koskien Hangonsillan alueen pysäköintiä. Tarkoituksena on ottaa käyttöön palvelu, jolla tarjotaan pysäköintipaikkoja pysäköintiluvan hankkineille 20 euron kuukausimaksulla Astreankadun ja Kipinä-talon välisellä alueella. Astreankadun pysäköintialueella on yhteensä 164 pysäköintipaikkaa, joista 55 paikkaa tulee uuden maksullisen järjestelmän piiriin. Tämän rinnalle tulee oma, luvanvarainen pysäköintijärjestelmä Kipinä-talossa työskenteleville.

- Alustava suunnitelma on, että muutos astuu voimaan helmikuussa 2021. Pysäköinnin maksullisuuden alkamisesta ja maksujärjestelmästä tiedotetaan erikseen tammikuussa 2021, kertoo tekninen johtaja Miika Kantola.

Nyt tehtävä pysäköintiratkaisu kytkeytyy Hangonsillan alueen tämänhetkiseen tilanteeseen, jossa on pula pysäköintipaikoista. Kyseessä on väliaikainen ratkaisu, joka muuttuu Hangonsillan alueen rakentuessa edelleen, esimerkiksi Polariksenpuiston ja Vanhankirkonsillan valmistuminen tulee muuttamaan pysäköintipaikkojen sijaintia.

Päivitetty 16.12.2020