Hyvinkään ruotsinkielinen koulu – Kyläkoulu keskellä kaupunkia

Liikuntapaivästä kuva

Hyvinkään ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsee ruotsinkielinen alakoulu, joka tarjoaa oppilaille monipuolisen suomenruotsalaisen kasvuympäristön. Se on kuin kyläkoulu keskellä kaupunkia muodostaen aktiivisen yhteisön, jonka ansiosta oppilaat saavat paitsi laajan kulttuurikasvatuksen, mutta myös mainiot eväät kohti jatko-opintoja.

Hyvinkään ruotsinkielinen koulu, Svenska skolan i Hyvinge, on perustettu jo vuonna 1894. Tällä hetkellä koulussa opiskelee noin 50 lasta, jotka suorittavat peruskoulun oppimäärää ruotsin kielellä. Kaiken kaikkiaan Suomessa on 227 ruotsinkielistä perusopetusta antavaa koulua. Näissä kouluissa opiskelee vajaat 35 000 oppilasta, mikä on noin 6 % kaikista peruskoululaisista (Ruotsinkielinen perusopetus Suomessa, OPH. 2021).

Ruotsinkielisissä kouluissa opiskelevien oppilaiden kieliympäristöt ovat vaihtelevia. Useasti oppilaiden äidinkieli on ruotsi ja koulun ulkopuolella ruotsin lisäksi käytetään vaihtelevasti suomen kieltä. Kielikylvyn suosio on pysynyt tasaisena, jonka ansiosta myös yhä useampi suomenkielinen hakeutuu ruotsikieliseen opetukseen. Myös Hyvinkäällä kielikylpy on hyvä vaihtoehto aloittaa koulupolku.

- Koulumme on ruotsinkielinen, mutta kouluun voi tulla myös kielikylpypolun kautta, jolloin lapsi aloittaa Folkhälsanin päiväkodissa kielikylvyssä viimeistään noin 3–4-vuotiaana tai jo sitä nuorempana. Tällöin lapsi ehtii omaksua koulunkäyntiin tarvittavan ruotsin kielen taidon, kertoo Hyvinkään ruotsinkielisen koulun rehtori Eveliina Luotonen.

- Kielikylpy mahdollistaa sen, että lapsi voi käydä kaikki koulut peruskoulusta jatko-opintoihin ruotsiksi. Meidän koulussamme on ollut monia lapsia suomenkielisellä kotitaustalla, jotka ovat saavuttaneet täyden ruotsin kielen taidon ja käyneet kaikki opinnot ruotsiksi. Jatko-opintomahdollisuudet sekä myöhemmin työllistymismahdollisuudet ovat laajemmat, kun on kaksikielinen, Luotonen jatkaa.

Hyvinkää tekee yhteistyötä vantaalaisen Helsinge skolan kanssa, jonne oppilailla on mahdollisuus hakeutua alakoulun jälkeen suorittamaan perusopetuksen viimeiset kolme vuosiluokkaa.

Kielisaarekeverkosto mukana vahvistamassa ruotsinkielistä opetusta

Hyvinkää on osa Kielisaarekeverkostoa, joka pyrkii ylläpitämään ja kasvattamaan ruotsinkielistä opetusta suomenkielisissä kunnissa. Suomessa on yhteensä 15 kielisaareketta, joissa vanhimmissa koulutusta järjestetään ruotsiksi aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Kielisaarekeverkoston tavoitteena on vahvistaa ruotsin kieltä Suomessa ja korosta kaksikielisyyden rikkautta. Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä kuntien vetovoimaa tarjoamalla yhteisöä, jonka ytimessä koulu ja päiväkoti luontevasti toimivat.

- Hyvinkäällä kielisaarekeverkoston jäsenyys on todettu erittäin positiivisena asiana. Hyvinkää on yksi Kielisaarekeverkoston perustajajäsenistä ja ollut luomassa toiminnan perusteita. Toiminnassa on tärkeää, että lapset pääsevät tutustumaan muihin ruotsinkielisiin kielisaarekekouluihin ja niiden oppilaisiin. Verkosto lisäksi kehittää ja tukee koulujen toimintaa ja parantaa sitä kautta koko kaupungin houkuttelevuutta, kertoo Eveliina Luotonen, joka toimii tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtajana.

- Niin sanottu ”Hyvinkään malli” eli Hyvinkään Svenska gården on toiminut monille kielisaarekeverkoston jäsenille esikuvana. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ruotsinkieliset toiminnot päivähoidosta aikuisten harrastustoimintaan on koottu samaan pihapiiriin ja koulurakennus toimii niin kutsuttuna monitoimitalona, Luotonen jatkaa.

Monipuolinen kasvuympäristö

Hyvinkään ruotsinkielinen koulu on aktiivisesti mukana suomenruotsalaisissa kouluperinteissä ja kulttuurissa. Koululla on aktiivinen kouluyhdistys, joka järjestää muun muassa paljon monipuolista ruotsinkielistä kerhotoimintaa iltapäivisin. Ruotsinkielisten koulujen suuri viestijuoksukilpailu Stafettkarnevalen on yksi vuoden kohokohdista ja se järjestetään keväisin Helsingin Olympiastadionilla. Myös Lucia -juhlaa odotetaan joka vuosi innolla.

- Koulussamme on hienoa, että lapset tutustuvat toisiinsa jo päiväkoti-iässä ja käyvät samojen ikätovereiden kanssa koulua samalla luokalla koko alakoulun ajan. Monipuoliset tapahtumat ja kulttuuriperinteet rytmittävät lukuvuotta ja elävöittävät entisestään koulumme kasvuympäristöä, summaa Eveliina Luotonen.

Päivitetty 24.11.2021