Hyvinkään Pelikirja 2.0 antaa Hyvinkään kaupungille tulevaisuuden suuntaviivat

Kun muualla puhutaan kaupunkistrategiasta, Hyvinkäällä puhutaan Pelikirjasta. Hyvinkään Pelikirja 2.0 hyväksyttiin eilen 25.4.2022 kaupunginvaltuustossa. Uusi Pelikirja ohjaa kaupungin kehitystä vuosina 2023 – 2027.

”Eilen illalla kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin päätöksiä, joilla tehdään huomisen Hyvinkäätä. Valtuutetut ovat päättäneet pelisuunnan tuleville vuosille. Kokouksessa käytiin monipuolista keskustelua äänestyksineen tärkeästä tulevaisuuttamme luotsaavasta asiakirjasta”, kommentoi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.

Hyvinkään kaupungin visio on elinvoimainen elämyskaupunki. Kaupungin elinvoima on uudistumiskykyä, jota tarvitaan asukkaidemme hyvinvoinnin, palvelujen toimivuuden ja taloudellisen kasvun edistämiseksi. Vetovoimainen elämyskaupunki houkuttelee uusia asukkaita, yrityksiä, työntekijöitä, opiskelijoita ja matkailijoita. Toimivat palvelut parantavat puolestaan arjen toimivuutta ja viihtyvyyttä.


Hyvinkään pelitapa sisältää kaupungin arvot.
Pelaamme yhdessä: rohkeasti ja reilusti, vastuullisesti ja asukkaan ja asiakkaan parhaaksi.


Kärkihankkeet ovat konkreettisia kehittämishankkeita

Hyvinkään Pelikirja pitää sisällään strategiset kärjet Minä, me ja Hyvinkää, Houkutteleva Hyvinkää ja Yhteispelillä yritysten kanssa. Näitä kärkiä toteuttaa seuraavalla strategiakaudelle kuusi kärkihanketta. Meidän Hyvinkää -kärkihankkeessa tavoitteena on kuntalaisten yhteisöllisyyden edistäminen. Laadukas koulutuspolku -kärkihankkeessa arvioidaan ja kehitetään koulutuksen laatua. Monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät -kärkihankkeessa edistetään asuinalueiden viihtyisyyttä, turvallisuutta ja vetovoimaisuutta. Aktiivinen elämyskaupunki -kärkihankkeessa panostetaan tapahtumiin, retkeilyyn ja luontomatkailuun, taiteen ammattilaisten työskentelyedellytysten parantamiseen, matkailukonseptin kehittämiseen ja viestintään. Kehittyvä kaupunkikeskusta -kärkihankkeessa kehitetään kaupungin ydinkeskustaa ja Business Hyvinkää -keskittyy yrityspalveluiden kehittämiseen työllisyyden edistämiseen.

Strategian keskeinen osa on myös tukipilarit, jotka ovat strategian pysyviä rakenteita ja ne tulee huomioida kaikessa kaupungin toiminnassa. Tukipilarien teemat ovat demokratia ja osallisuus, talous, henkilöstö, turvallisuus, kestävä kehitys ja digitalisaatio.

Lisäksi strategiaan on linjattu, että peruspalvelut ovat laadukkaasti järjestetty ja rakenneuudistukset tehdään hallitusti.

Viestimme Pelikirjatyön etenemisestä ja konkreettisista askelista verkkosivuillamme syksystä 2022 alkaen.  Seuraa kanaviamme!

Päivitetty 26.4.2022