Hyvinkään opetuslautakunnan päätöksiä varhaiskasvatuksen osalta 31.3.2020

Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 31.3.2020 seuraavat varhaiskasvatukseen liittyvät asiat:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut poikkeustilanteen aikana

Valtioneuvoston määrittelemältä poikkeusajalta 18.3.–13.5.2020 ei peritä asiakasmaksua poissaolopäiviltä niiltä perheiltä, jotka pitävät pandemian vuoksi lapsensa poissa varhaiskasvatuksesta.

- Valtioneuvosten määrittelemän poikkeusajan jatkuessa jatketaan asiakasmaksujen perimättä jättämistä poissaolopäiviltä poikkeusajan päättymiseen asti.

- Kerhojen osalta laskutetaan maaliskuulta puolet kuukausimaksusta, huhtikuulta ei peritä maksua. Jos kerhot ovat kiinni koko toukokuun, ei maksua peritä lainkaan.

Kuinka asiakasmaksualennuksen voi saada

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta poikkeusajalta saadakseen asiakasmaksuun alennuksen. Huoltajat ilmoittavat poissaolosta kirjallisesti päiväkotiryhmään joko sähköpostilla tai tekstiviestillä, tai päiväkodin johtajalle sähköpostitse. Viestissä tulee olla lapsen koko nimi ja ryhmä.

- Jos huoltaja on jo ilmoittanut lapsensa poissaolot poikkeusaikaan liittyen, sitä ei tarvitse ilmoittaa uudelleen.

- Päiväkotien työntekijät varmistavat vielä puhelimitse niiden perheiden poissaolot, joita päiväkodilla ei ole tiedossa.

Hoitopaikkatakuun käyttö poikkeustilanteen aikana

Huoltajien on mahdollista hyödyntää varhaiskasvatuksen hoitopaikkatakuuta poikkeustilanteen aikana. Hoitopaikkatakuu tarkoittaa sitä, että huoltajat voivat halutessaan luopua määräaikaisesti lapsen varhaiskasvatuspaikasta ja lapsi voi sovitun ajan jälkeen palata takaisin tuttuun päiväkotiin, mikäli hoito aloitettaisiin elokuun aikana, seuraavan toimintakauden alkaessa. Opetuslautakunta päätti hoitopaikkatakuun ehdoille seuraavat joustot, jotka ovat voimassa kuluvan toimintavuoden:

- Hoidosta poissaolon vähimmäisaikaa on lyhennetty 4 kuukaudesta 3 kuukauteen. Tällöin hoitoon palaamisesta elokuussa 2020 tulisi ilmoittaa 30.4.2020 mennessä.

- Ehdosta, että lapsen hoitosuhde on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ennen hoitopaikkatakuulle jääntiä, luovutaan. Hoitopaikkatakuun lomake ja tarkemmat ehdot verkkosivuilla: www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhais-kasvatus/hakeminen/hoitopaikkatakuu/

Hyvinkäänkylän päiväkodin toiminta lakkaa 1.7.2020 alkaen

Opetuslautakunnan päätökseen 28.1.2020 § 2 Hyvinkäänkylän päiväkodin lakkauttamisesta 1.7.2020 alkaen tehtiin oikaisuvaatimus 24.2.2020. Opetuslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen äänin 5-4. Poikkeustilanteen vuoksi Hyvinkäänkylän päiväkodin toiminta on siirretty Vehkojan päiväkodille. Nyt valtioneuvosto on ilmoittanut poikkeustilanteen jatkuvan ainakin 13.5. asti, joten Hyvinkäänkylän päiväkodin lasten varhaiskasvatus järjestetään Vehkojan päiväkodilla koko kevään 2020 ajan.

Varhaiskasvatuksen kesäajan toiminta

Perheille lähetetään huhti-toukokuussa kysely hoidon tarpeesta kesä-heinäkuulle.

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Päivitetty 1.4.2020