Hyvinkään lentokentän alueella kaadetaan puita. Aurinkolatu suljetaan 13.1.2021

Metsähallitus kaataa puita Hyvinkään lentokentän ympäriltä Trafin lentoturvallisuusvaatimusten velvoittamana.
Kentän koillisreunassa on taimikon ja kentän välissä nuorta metsää, joka täytyy kaataa tässä yhteydessä. Sen vieressä kulkee hiihtolatu. 

Latuosuus on suljettava puiden käsittelyn ajaksi molemmista päistään keskiviikosta 13.1. alkaen. Sulku kestää siihen saakka kunnes puut on saatu pois alueelta. 

Tilannetta seurataan ja latu avataan heti, kun metsätyöt saadaan päätökseen.

Hyvinkään lentokentän ladut ja hakkuut.JPG

Päivitetty 12.1.2021