Hyvinkään kaupunki valmistelee Whistleblowing -direktiiviin liittyvän Ilmoituskanava -palvelun käyttöönottoa

Keskushallinnon, tarkastustoimen ja tietohallinnon henkilöstöstä koottu työryhmä on keväällä aloittanut työn ”Ilmoituskanava” -palvelun käyttöön ottamisesta Hyvinkään kaupungilla. Työryhmä on tutustunut eri palveluntarjoajien tuotteisiin ja tehnyt näistä ensivaiheen karsintaa. Keskusteluja jatketaan kaupungin tarpeisiin parhaiten sopivien palveluntarjoajien kanssa siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa myöhemmin syksyllä. Käyttöönoton lähestyessä Hyvinkään kaupunki tiedottaa ja ohjeistaa organisaation työntekijöitä tarkemmin palvelun käytöstä ja mahdollisen ilmoituksen tekemisestä.

Ilmoituskanavan hyödyt

- Ilmoituskanavan avulla pyritään vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston Whistleblower -direktiiviin, jonka tarkoituksena on suojella mahdollisista väärinkäytöksistä raportoivia työntekijöitä, taustoittaa talouspäällikkö Hannu Lignell.

Direktiivillä pyritään madaltamaan kynnystä ilmoituksen tekemiseen, samoin sillä velvoitetaan työnantajat laatimaan tarvittavat prosessit ja tutkimaan organisaation sisällä raportoituja väärinkäytöksiä.

- Ilmoituskanavan avulla varmistetaan lisäksi se, että väärinkäytöksestä ilmoittanut voi olla turvassa työnantajan negatiivisilta toimenpiteiltä, kuten irtisanomiselta tai siirtämiseltä muihin tehtäviin kertoo Hannu Lignell.

Ilmoituskanava soveltuu mm. tuote- tai elintarviketurvallisuuteen, julkiseen terveydenhuoltoon, työterveyteen ja -suojeluun tai kuluttajan- taikka ympäristönsuojeluun liittyvien väärinkäytösten raportointiin. Väärinkäytöksillä tarkoitetaan tässä myös sellaisia tekoja tai laiminlyöntejä, jotka eivät muodollisesti ole lainvastaisia, mutta ovat unionin säädösten ja em. alojen sääntöjen tavoitteiden tai tarkoituksen vastaisia.

Ilmoituskanavan käyttöönottoon ovat velvoitettuja kaikki yli 50 henkilöä työllistävät kunnat, tai yksityisen sektorin oikeushenkilöt. Kanavan kautta saapuneet ilmoitukset käsitellään riippumattomasti ja ilmoittavan henkilön yksityisyys suojaten. Direktiivin implementointi Suomessa tapahtuu viimeistään 17.12.2021, asian odotetaan olevan eduskunnan käsittelyssä syyskuun alkupuolella.

 

Lisätietoja

Hannu Lignell, talouspäällikkö, p. 040 725 8455

Päivitetty 11.8.2021