HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 18.3.2020

Hyvinkään kaupunki valmistautuu YT-neuvottelujen käynnistämiseen

Hyvinkään kaupunki on tänään lähettänyt kutsun henkilöstölle 24.3.2020 pidettävään infotilaisuuteen koskien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä.

Hyvinkään kaupungin talous on alijäämäinen ja alijäämän lähteet ovat luonteeltaan pysyviä. Kaupungin on kuitenkin kyettävä myös jatkossa tekemään Kuntalain 110 §:n mukaisesti ylijäämäinen tai tasapainoinen taloussuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto onkin asettanut vuodelle 2020 sitovan tavoitteen, jonka mukaan valtuusto päättää Kestävän talouden ohjelmasta kesään mennessä. Ohjelmatyössä kaupunki valmistelee kestäviä ja pysyviä keinoja, joilla se tavoittelee vuosien 2020-2024 aikana 15 miljoonan euron tulosparannusta verrattuna tilanteeseen, jossa tasapainottamista ei tehdä.

Alustavan arvion mukaan talouden tasapainottaminen tulee edellyttämään työvoiman vähentämistä koskevia toimenpiteitä, sillä merkittävä osa kaupungin menoista koostuu henkilöstökuluista. Kaavailtujen yhteistoimintaneuvottelujen taustalla ovat taloudelliset, tuotannolliset ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvät syyt.

- Neuvotteluiden aikana käsitellään työvoiman vähentämistä koskevien toimenpiteiden lisäksi muitakin keinoja tasapainottaa taloutta. Toivommekin, että myös henkilöstö ottaa kantaa tapoihin toiminnan kehittämiseksi, jotta saisimme talouden tasapainon aikaiseksi mahdollisimman vähäisillä henkilöstövaikutuksilla, sanoo kaupunginjohtaja Jyrki Mattila

- Koronavirukseen liittyvät epävarmuustekijät niin ihmisten arjessa kuin kaupungin taloudessa ovat ylimääräinen taakka vaativassa taloustilanteessa. Valitettavasti kaupungin taloustilanne on kuitenkin jo lähtökohtaisesti niin vaikea, että meillä ei ole helppoja vaihtoehtoja valittavana, toteaa Mattila.

Kestävien ja pysyvien kustannussäästöjen saavuttaminen voi edellyttää rakenteellisia muutoksia toimintojen organisointitapaan, esimerkiksi toimintojen lakkauttamista tai ulkoistamista, tehtävien tai toimintojen yhdistämistä tai keskittämistä sisäisesti sekä muutoksia töiden järjestelyyn.

- Haluamme myös jatkossa turvata laadukkaat palvelut hyvinkääläisille, eli se näkökulma on myös huomioitava niissä keinoissa, joilla taloutta tasapainotetaan, taustoittaa Mattila.

Päätökset siitä, millä tavoin kaupungin talouden tasapainottamisen kokonaisuus etenee, on tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston kokouksen käsittelyyn 15. kesäkuuta.

Lisätietoja

Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Sari Kuittinen-Tihilä, henkilöstöjohtaja, p. 040 701 2171
Markus Peevo, talousjohtaja, p. 040 155 4228

Päivitetty 24.3.2020