Hyvinkään kaupunki selvittää monimuotoisuudelle tärkeitä alueitaan

Hyvinkääläinen luonto ja maisema on vaihtelevaa ja monimuotoista, jossa vesistöt, kalliot, suot ja metsät luovat hyvin monipuolisen lajiston. Hyvinkään kaupunki vaalii tätä arvokasta ja monimuotoista luontoa. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä luonnon monimuotoisuutta kaupungin omistamilla alueilla.

Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Hyvinkään kaupungin omistamilta alueilta löytyy paljon luonnontilaisia ja luontoarvoiltaan monimuotoisia kohteita. Selvitystyön tavoitteena on löytää ne luontokohteet, joilla on merkittävä rooli luonnon monimuotisuuden turvaamisessa. Monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä ovat muun muassa lehdot ja lehtomaiset kangasmetsät, suot, vesistöjen lähimetsät sekä metsäiset kalliot.

Luonnonsuojelun selvitystyö on aloitettu keväällä 2021 ja se saadaan valmiiksi syksyllä. Selvitystyö keskittyy Hyvinkään kaupungin omistamiin metsiin ja metsäisiin ympäristöihin ja tavoitteena on löytää arvokkaille kohteille sopivin suojeluratkaisu, jossa otetaan huomioon sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen että alueiden muu käyttö.

Turvaamalla luonnon monimuotoisuudelle arvokkaat luontokohteet Hyvinkään kaupungin alueella, saadaan vahvistettua koko Uudenmaan alueen ekologisia verkostoja.

Hyvää luonnon monimuotoisuuden päivää 22.5.2021

Hyvinkään kaupunki, Tekniikka ja ympäristö, Ympäristökeskus

Kuva Palosenkalliolta

Kuva: Palosenkalliolta löytyy komeiden maisemien lisäksi monimuotoisuudelle arvokasta luonto

Päivitetty 15.11.2021