Hyvinkään kaupunki kutsuu urakoitsijoita markkinavuoropuhelutilaisuuteen

 
Korjausrakentamisen yhteistoimintamallin mukaisen hankinnan tavoitteena on löytää yhteen sopimukseen sidottu joukko eri tekniikkalajien urakoitsijoita toteuttamaan pieniä ja keskisuuria rakennusurakoita sopimuskauden aikana.

Konsortio toteuttaa muun muassa ylläpito- ja korjaustöitä, tilamuutos- ja peruskorjaustöitä sekä päivystystehtäviä. Esimerkkejä mahdollisista töistä ovat vesikaton uusiminen tai tilojen toiminnallisuutta kehittävät tilamuutostyöt. Hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä, jossa voidaan valita yksi tai useampi konsortio palveluntuottajaksi sopimuskaudelle. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde.

Hyvinkään kaupunki järjestää kiinnostuneille toimijoille markkinavuoropuhelutilaisuuden keskiviikkona 1.2.23 klo 10:30 – 11:30 kokoustila Rullassa Villatehtaalla(osoite: Kankurinkatu 4-6).

rulla kopio.jpg

Tilaisuuteen on tarvittaessa mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on koota alan toimijoita yhteen ja esitellä suunniteltua sopimuskauden sisältöä ja tehtäviä sekä hankinnan toteutuksen pääperiaatteita (esim. soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset sekä arviointiperusteet) sekä kaupungin tavoitteita toiminnalle sopimuskauden aikana. Tilaisuuden jälkeen osallistujille toimitetaan kysely, jossa osallistujien on mahdollista kommentoida hankinnan sisältöä ja toteutusta.

Toimijoita pyydetään ilmoittautumaan markkinavuoropuhelutilaisuuteen viimeistään ke 25.1.2023 klo 16 mennessä osoitteeseen maria.mantyla@boostbrothers.fi.

Tervetuloa!

Päivitetty 26.1.2023