Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätökset 8.3.2021

 

10 § Eron myöntäminen, kaupunginjohtaja Jyrki Mattila

Esitys

Kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginjohtaja Jyrki Mattilalle eron kaupunginjohtajan virasta 1.12.2021 alkaen.

Päätös

Esityksen mukaan.

11 § Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää

- käydä keskustelun kaupunginjohtajan valintaprosessista

- että uusi kaupunginjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Päätös

Tehtiin kannatettu muutosesitys, josta äänestettiin. Kaupunginhallituksen pohjaesitys hyväksyttiin. Päätettiin esityksen mukaan.

Päivitetty 12.3.2021