HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 26.4.2021

  

Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätökset 26.4.2021

 

24 § Valtuuston kyselytunti

Kaupunginkansliaan määräajassa toimitetut kysymykset kokonaisuudessaan luettavissa https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=8397 Kysymysten tiivistelmät Nina Pyykkönen (VIHR) Sveitsin luonnonsuojelualueen metsänhoito Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen vastasi kysymykseen.

Sirpa Kalliomaa (VIHR)

Unicefin lapsiystävällinen kuntamalli Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen vastasi kysymykseen.

Arto Järvinen (PS) Tulevaisuuden Pelikirjan valmistelutyö Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila vastasi kysymykseen.

Kristiina Urtamo (VAS) Naisten kokema väkivalta, tilastot ja vastustavien toimien kirjaus ja seuranta Hyvinkään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmiin. Turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori Ville Hyytiäinen vastasi kysymykseen.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

25 § Uudet valtuustoaloitteet Rantalainen Iida-Eveliina (KOK): Valtuustoaloite pölyttäjien elinympäristöjen parantamiseksi

Hyvinkään kokoomuksen valtuustoryhmä: Valtuustoaloite korona-tuen kohdentamiseksi ohjaajaresurssien sopeuttamiseen

Kiuttu Pekka (KD): Valtuustoaloite Sveitsi-Härkävehmaan alueen uudesta asemakaavasta

Urtamo Kristiina (VAS): Valtuustoaloite esteettömästä Sveitsin hiihtokeskuksesta Kukkola Jussi (SDP): Selvitys hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisen resursoinnista

Esitys

Valtuustoaloitteet toimitetaan kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

26 § Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginjohtajan virkavaalin ja valitsee kaupunginjohtajan vakituiseen virkaan hallintotieteen maisteri Johanna Luukkosen, joka huomioiden hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja haastattelussa esiintuomat tiedot ja taidot kokonaisuutena arvioiden on parhaiten viran edellytykset täyttävä hakija.

Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätös

Esityksen mukaan.

27 § Tapainlinnan koulun laajennuksen hankesuunnitelman muutos kustannusarvion osalta

Esitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tapainlinnan koulun hankesuunnitelman muutoksena, että hankkeen kustannusarvio muuttuu kustannuslaskentavaiheen 3,25 milj. eurosta kilpailutuksen mukaiseksi 3,85 milj. euroa. Hanke voidaan toteuttaa vuoden 2021 talousarvion investointiosaan varatuilla määrärahoilla.

Päätös

Esityksen mukaan.

28 § Sveitsin hiihtokeskuksen laajennuksen määrärahan siirto

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää, että Sveitsin Hiihtokeskuksen laajennuksen investoinnin määräraha 500 000 euroa siirretään talonrakennusinvestoinneissa vuodelta 2022 vuodelle 2021.

Päätös

Esityksen mukaan.

29 § Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginjohtajasopimuksen ja oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimukseen tarvittaessa korjauksia muutoin kuin erokorvauksen osalta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 27.4.2021