Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätökset 22.3.2021

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 23.3.2021
Julkaistavissa heti


Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätökset 22.3.2021

14 § Valtuuston kyselytunti

Kaupunginkansliaan määräajassa toimitetut kysymykset kokonaisuudessaan luettavissa
https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=583638

Kysymysten tiivistelmät
Järvinen Arto (PS)
Kuntavaalien järjestelyt ja viestintä.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri, kaupunginlakimies Tomas Määttä vastasi valtuustokysymykseen.

15 § Uudet valtuustoaloitteet

Perussuomalaisten valtuustoryhmä: Hyvinkää-Hanko -junaradan mahdollisen henkilöliikenteen selvittäminen
Hyvinkään vasemmisto: Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin
Vihreä valtuustoryhmä: Valtuustoaloite lampaiden maisemalaidunnuksen aloittamisesta Hyvinkäällä

Esitys

Valtuustoaloitteet toimitetaan kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

16 § Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys

Esitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Hyvinkään pohjavesialueen suojelusuunnitelman noudatettavaksi viranomaistoiminnoissa kuten maankäytön suunnittelussa, pohjaveden ja maaperän muuttamis- ja pilaamiskiellon valvonnassa, öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnassa, jätehuollon suunnittelussa sekä ympäristönsuojelulainsäädännön, maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön, terveydensuojelulainsäädännön ja maa-aineslain mukaisia lupia ja ilmoituksia käsiteltäessä.

Päätös

Esityksen mukaan.

17 § Ylitysoikeuden hakeminen vuodelle 2020 / Tekninen lautakunta

Esitys

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion toteutuman ylitysoikeuden. Teknisen keskuksen ylitys ylitys on 4 117 709 euroa

Päätös

Esityksen mukaan.

18 § Ylitysoikeuden hakeminen vuodelle 2020 / Päätöksenteko

Esitys

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion toteutuman osalta ylitysoikeutta palvelualueelle Sosiaali- ja terveyspalvelut 7 319 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Keusoten kuntakohtaisen analyysin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksista.

Päätös

Esityksen mukaan.

19 § Asemakaavan muutos osaan 6. kaupunginosan, Viertola, kortteleita 516 ja 517 (Ak 6:107 Salonkatu, Uudenmaankatu, Hyvinkäänkatu)

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaavamuutokset.

Päätös

Esityksen mukaan.

20 § Asemakaava ja asemakaavan muutos 20:007 VT 3 Veikkarin liikekiinteistöt

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaavamuutokset.

Päätös

Esityksen mukaan.

21 § Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 31.12.2020

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä vuoden 2020 loppuun mennessä vireille tulleiden ja vuoden lopussa käsittelemättä olleiden valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 23.3.2021