Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätökset 21.6.2021

42 § Uudet valtuustoaloitteet

Markku Jahnukainen (Vihreät): Maksuttomat oppimateriaalit kaikille syksyllä 2021 aloittaville

Esitys

Valtuustoaloitteet toimitetaan kaupunginhallituksen valmisteltaviksi.                                                                                                                                       

Päätös

Esityksen mukaan.


43 § Vuoden 2020 henkilöstökertomus

Esitys

Kaupunginvaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.


44 § Kaavoitusohjelma 2021-2023

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kaavoitusohjelman 2021-2023 tiedoksi.

Päätös


Tehtiin kannatettu palautusesitys, josta äänestettiin. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

Tehtiin ponsiesitys, josta äänestettiin, lisättiin ponsi: Valtuusto edellyttää, että liityntäpysäköinnin asemakaavoitusta jatketaan aiempien suunnitelmien mukaisesti radan länsipuolelle ns. Koritsoonin alueelle.

 

Päätettiin esityksen mukaan.


45 § Hyvinkään ympäristöraportti 2020

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä ympäristöraportin 2020 tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan


46 § Kuntavaalien 2021 tulos

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuutetut ja varavaltuutetut tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 22.6.2021