HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA
16.2.2021
Julkaistavissa heti

   

Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätökset 15.2.2021

 

3 § Valtuuston kyselytunti Kaupunginkansliaan määräajassa toimitetut kysymykset kokonaisuudessaan luettavissa
https://asianhallintavhp.hyvinkaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=578740

Kysymysten tiivistelmät Henri Perälahti (PS) Kysymykseni aihe koskee Hangonsiltaa ja sinne Rentto oy: n kaavailemaa monitoimihallia/areenaa. Mikä on tämän suunnitelman tilanne? Mitä vaihtoehtoja kaupungillamme on suunniteltuna mikäli kyseinen yksityinen monitoimihalli/areena ei toteudu?

Kysymykseen vastasi kaupunginjohtaja Jyrki Mattila

Pinja Perholehto (SDP) Onko Hyvinkään kaupunki ryhtynyt toimiin kotihoidon työntekijöiden pysäköinnin sujuvoittamiseksi? Mikäli päätöstä tieliikennelain mukaisen kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönotosta ei ole toistaiseksi tehty, millä aikataululla asia on mahdollista korjata?

Kysymykseen vastasi tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen sekä kaupunginlakimies Tomas Määttä.

Järvinen Arto (PS) Maahanmuuton talousvaikutukset Hyvinkäällä. Kysymys: Pitävätkö edellä mainitut ryhmänä tarkastellut talousluvut suuruusluokaltaan myös kaupungin mukaan paikkaansa? Aikooko kaupunki ottaa realistisen maahanmuuton taloustarkastelun huomioon talousarvion v. 2022 valmistelussa ja harkitessaan asukasluvun kasvattamiseen liittyviä toimenpiteitä ja kohteita?

Kysymykseen vastasi kaupunginjohtaja Jyrki Mattila

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

4 § Uudet valtuustoaloitteet

Vihreä valtuustoryhmä: Valtuustoaloite Hyvinkään luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä: Valtuustoaloite Hyvinkään liikenneturvallisuuden lisäämiseksi Jaakko Haapamäki (KESK): Valtuustoaloite jäähallin laajentamiseksi Veijo Lappalainen (PS): Valtuustoaloite monitoimihallin rakentamisesta

Esitys

Valtuustoaloitteet toimitetaan kaupunginhallituksen valmisteltaviksi

Päätös

Esityksen mukaan.

5 § Vastine valtuustoaloitteeseen katujen kaventamisesta luopumisesta.

Esitys

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

6 § Valtuustoaloite: Kasvisruoka ja -juoma vapaasti valittavaksi vaihtoehdoksi

Esitys

Kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin. Tehtiin kannatettu muutosesitys, josta äänestettiin. Kaupunginhallituksen pohjaesitys hyväksyttiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

7 § Uusittu Konserniohje ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje

Esitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyy uusitun Konserniohjeen (tekstiosa, ei liitteet) sekä Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjeen (tekstiosa, ei liitteet).

Päätös

Tehtiin kannatettu palautusesitys, josta äänestettiin. Päätettiin jatkaa asian käsittelyä.

Tehtiin kannatettu muutosesitys, josta äänestettiin. Kaupunginhallituksen pohjaesitys hyväksyttiin.

Päätettiin esityksen mukaan.

Muut asiat

Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila ilmoitti eroavansa eläköitymisestä johtuen tämän vuoden aikana. Kansliapäällikkö Riitta Simonen ilmoitti myös eroavansa eläköitymisestä johtuen tämän vuoden aikana.

Päivitetty 16.2.2021