Hyvinkään kaupunginjohtajan talousarvioesitys: Tasapainoisella taloudella kohti uutta elinvoimakuntaa

Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen vuoden 2023 talousarvioesitys kaupunginhallitukselle on julkaistu. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan esitystä kokouksessaan 31.10.2022. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle, joka päättää talousarviosta ja veroprosenteista 14.11. pidettävässä kokouksessaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2022 kaupunkistrategian eli Hyvinkään Pelikirjan päivityksen. ”Taloussuunnitelma perustuu Pelikirja 2.0:n tavoitteisiin, jotka mahdollistavat kaupungin elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman kehittymistä.”, Luukkonen tiivistää.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menot siirtyvät kaupungilta hyvinvointialueelle. Samoin hyvinvointialueille siirtyy näitä menoja vastaava osuus rahoituksesta.

”Rahoituksen siirto toteutetaan siten, että kaikilta kunnilta tuloveroprosentti määritellään vuodelle 2023 vuoden 2022 prosenttiin nähden 12,64 prosenttiyksikköä pienemmäksi. Hyvinkään tuloveroprosentti laskee siis nykyisestä 20,25:stä 7,61 prosenttiin. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys ei sisällä muita muutoksia tulo- tai kiinteistöveroprosentteihin”, valottaa kaupungin talousjohtaja Markus Peevo.

Hyvinkään kaupungin ensi vuoden talousarvio on noin 19,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja myös suunnitelmavuodet 2024-2025 ovat tasapainoisia.

”Kaupungin taloudesta lähtee hyvinvointialueuudistuksen myötä kaksi kolmasosaa. Siksi jatkossa on aiempaa tärkeämpää se, että tulorahoituksella eli vuosikatteella kyetään rahoittamaan suurempi osuus investoinneista. Lisäksi investoinnit tulee suunnitella siten, että ne tukevat elinvoiman ja rahoituspohjan kasvua”, korostaa Luukkonen.

Kaupunginjohtaja on tyytyväinen siihen, että talous antaa mahdollisuuden investoida kasvuun ja palveluiden kehittämiseen päivitetyn Pelikirjan mukaisesti. Kaupunki investoi ensi vuonna yhteensä 36,2 miljoonalla eurolla. Koulu- ja päiväkotiverkkoon tehdyt investoinnit saavat jatkoa. Sveitsin Uimalan vielä remontoimattoman osan perusparannus, Pihkalan stadionin ja muiden kenttien perusparannus sekä kaupungin rooli yksityisten liikuntaolosuhteiden rakentumisessa parantavat liikkumisen edellytyksiä entisestään. Hangonsillassa ja Kravunlaaksossa investoidaan uuteen kunnallistekniikkaan kaupungin kasvua varten. Vesihuollon investoinnit turvaavat kriittisen tärkeän kunnallisen peruspalvelun toimivuutta.

Merkittävimpiä investointeja 2023 ovat Paavolatalo, Hangonsillan alueen päiväkoti ja koulu, Hangonsillan ja Kravunlaakson kunnallistekniikan rakentaminen, Pihkalan stadionin olosuhteiden ajantasaistaminen.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä talouden suunnittelussa katse tulee olla suunnitelmakauden lopussa ja sen jälkeisessä ajassa. Huomiota tulee kiinnittää menojen ja tulojen hallinnan lisäksi velkamäärän hallintaan. Hyvinkään kaupungin hyvä elinvoimatyö ja sen myötä hyvä verotulopohja sekä kestävän talouden ohjelma antavat hyvät lähtökohdat tulevaan.

Hyvinkää on elinvoimainen elämyskaupunki.

Päivitetty 28.10.2022