Hyvinkään kaupunginhallitus päätti kokouksessaan monitoimihallihankkeen etenemisestä

Hyvinkään kaupunkistrategia Pelikirjan visiona on elinvoimainen elämyskaupunki. Tätä visiota ja strategisia kärkiä toteuttaakseen Hangonsillan alueelle sijoittuvan hankkeen suunnittelua vietiin eteenpäin päätöksentekoon. Kaupunginhallituksen kokouksessa 5.6 päätettiin, että hankkeen suunnittelua ja konseptin kehittämistä jatketaan kaupungin omana hankkeena.

Hyvinkään kaupunki on pitkään valmistellut kaupunkiin rakennettavaa monitoimihallihanketta. Monitoimihallin on määrä sijoittua Kipinän lukion viereen ja siihen on määrä sijoittua liikuntatiloja koulujen, ja päiväkotien sekä muiden toimijoiden muiden muassa liikuntaseurojen käyttöön. Monitoimihallin on tarkoitus toimia myös kaupungin strategiassa asettamien tavoitteiden mukaisesti tapahtumatoiminnassa ja se on tärkeä osa kaupungin Elinvoimainen elämyskaupunki -vision toteuttamista.

Alkuvuodesta 2023 kaupunki on käynyt keskustelua Sepos Oy -nimisen yhtiön kanssa monitoimihallista, johon kaupunki voisi tulla osaomistajana ja toinen omistaja olisi Sepos Oy tai muut yksityiset sijoittajatahot. Kaupunki tulisi halliin lisäksi vuokralaiseksi tarvitsemiensa tilojen osalta. Tämän hankevaihtoehdon tutkimiseksi ja kehittämiseksi Hyvinkään kaupunginhallitus päätti 27.2.2023 (41 §), että monitoimihallin valmistelua jatketaan Sepos Oy:n kanssa ja Sepos Oy:lle annetaan yksinoikeus hankkeen edistämiseen 31.8.2023 saakka.

Hankekehityksen edetessä Sepos Oy on keskustellut Laurea-ammattikorkeakoulun mukaantulosta hankkeeseen siten, että se olisi hallin vuokralainen.

Osana valmistelua on todettu, että tämän mallin mukainen omistus- ja vuokramalli mahdollisesti edellyttäisi hankintalain mukaista soveltuvaa kilpailutusta.

Jotta hankesuunnittelussa voidaan edetä tarkoituksenmukaisesti ja onnistunutta lopputulosta kohden, osapuolet ovat päätyneet, että Sepos Oy:n yksinoikeus suunnitteluun liittyen päätetään ennen kaupungin päätöksen mukaista määräaikaa 31.8.2023.

Asia on tarkoituksenmukaista sopia erillisellä sopimusasiakirjalla. Sepos Oy on osaltaan allekirjoittanut yksinoikeuden päättämistä koskevan sopimuksen. Monitoimihallihanke on kaupungille tärkeä ja strateginen hanke. Hankkeen suunnittelua on tarkoitus jatkaa kaupungin omana työnä sen jälkeen, kun yksinoikeus on päätetty. Hankkeen jatkosta kaupunginhallitus päättää erikseen.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.6. hyväksyä sopimuksen kaupunkia sitovaksi ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sen. Kaupunginhallitus päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta ja päätös pannaan täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Päivitetty 5.6.2023