Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 7.2.2022

 
24 § Esittely- ja keskusteluasiat

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

25 § Valtuustoaloite pienten koululaisten kesähoidosta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

26 § Valtuustoaloite: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäys: kaupunginhallitus päätti pyytää myös nuorisovaltuuston lausunnon.

27 § Valtuustoaloite Keusoten ja kaupungin rajapinnassa olevista toiminnoista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

28 § Vanhusneuvosto kaudelle 2022-2025, kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostoon kaupunginhallituksen edustajan.

Päätös

Päätetään nimeämisestä seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

29 § Takauksen vahvistaminen vuosille 2022-24, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hyvinkään kaupungin Nordea Pankki Suomi Oyj:lle antama omavelkainen takaussitovuus Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n puolesta on voimassa kalenterivuodet 2022-24, tai takausvastuun tätä aiempaan päättymiseen saakka.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

31 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai
viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

32 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 7.2.2022