Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 6.9.2021

227 § Valtuustoryhmien yhteistyötoimikunnan nimeäminen

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää kaupunginhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi vuosille 2021-2023 valtuustoryhmien yhteistyötoimikunnan seuraavasti:

jäsenet
- puheenjohtaja Pinja Perholehto (kaupunginvaltuuston puheenjohtaja)
- varapuheenjohtaja Arto Järvinen (kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Perussuomalaisten Hyvinkään valtuustoryhmän puheenjohtaja)
- Antti Rantalainen (kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja)
- Pentti Puhakka (kaupunginhallituksen puheenjohtaja )
- Irma Pahlman (kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja)
- Leena Meri (kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja)
- Pekka Laine (Hyvinkään sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja)
- Terhi Korpela (Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja)
- Johanna Jokinen (Hyvinkään Vasemmisto -valtuustoryhmän puheenjohtaja)
- Juhani Skyttä (Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja)
- Reija Taupila (Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja)

varajäsenet
- Irma Pahlman (Hyvinkään sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja)
- Tiina Karhunen (Perussuomalaisten Hyvinkään valtuustoryhmän varapuheenjohtaja)
- Minna Hyytiäinen (Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
- Riika Raunisalo (Hyvinkään Vasemmisto -valtuustoryhmän varapuheenjohtaja)
- Jaakko Haapamäki (Keskustan valtuustoryhmän varapuheenjohtaja)
- Kosti Kallio (Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän varapuheenjohtaja)

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet saadaan kaupunginhallituksen kokouksessa. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan nimetään kaupunginjohtaja sekä vs. kansliapäällikkö toimikunnan sihteeriksi.

Päätös

Lisättiin päätösesitykseen kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Krista Silfverberg jäseneksi ja varapuheenjohtaja Anton Hietsilta varajäseneksi.

Esityksen mukaan.
 

228 § Edustajien valinta Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen, jäsenten nimeäminen maakuntavaltuustoon kaudelle 2021-2025

Esitys

Kaupunginhallitus nimeää maakuntavaltuustoon kaksi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet

Päätös

Kokousedustajiksi nimettiin vs. kaupunginjohtaja ja vs. kansliapäällikkö.

Maakuntavaltuuston jäseniksi nimetään

Arto Järvinen (varajäsen Tiina Halla-Aho)
Johanna Jokinen (varajäsen Anu Karvinen)
 

229 § Kaupungin sisäiset vuokrat vuonna 2022

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset sisäiset vuokrat vuodelle 2022. Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa kiinteistöjohtajan tekemään mahdolliset investointihankkeista ja käyttäjien tilamuutoksista johtuvat tarkennukset sisäisiin vuokriin.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

230 § Teknisen keskuksen kaluston veloitushinnat vuodelle 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sisäiset veloitushinnat liitteen mukaisesti

Päätös

Esityksen mukaan.
 

231 § Tekniikan ja ympäristön toimialan henkilötyön tuntiveloitushinnat vuodelle 2022

Esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy sisäiset tuntiveloitushinnat.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

232 § Ateria- ja puhtauspalveluiden sisäiset hinnat vuodelle 2022

Esitys

Kaupunginhallitus hyväsyy liitteen mukaisesti ateria- ja puhtauspalveluiden sisäiset hinnat vuodelle 2022. Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen johtajan tekemään hintoihin vähäisiä muutoksia, jotka johtuvat toimialojen palveluntarpeen muutoksista tai tilamuutoksista

Päätös

Esityksen mukaan.
 

233 § Valtuustoaloite haitallisten vieraslajien hävittämiseksi

Seuraava Johanna Jokisen (vas.) valtuustoaloite luovutettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.8.2021:

"Hyvinkään kaupunki tekee haitallisten vieraslajien hävittämisestä suunnitelman ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Espanjansiruetanoiden lisäksi haitallisiksi vieraslajeiksi on mainittu mm. jättipalsami, jättitatar, jättiputket ja lupiinit sekä kurtturuusu. Näitä kaikkia kasvaa Hyvinkäälläkin runsaasti. Kaupungin tulee edelleen tehdä vieraslajien hävittämistä omana toimintana osana muita ympäristönhoitotöitä. Tämän lisäksi kaupungin olisi hyvä jakaa aiempaa enemmän tietoisuutta vieraslajeista ja niiden hävittämisestä. Hyvinkään kaupungin nettisivuilla haitallisista vieraslajeista on jo hyvää informaatiota ja linkkejä. Kaupunki voisi myös tukea kaupunkilaisten oma-aloitteista vieraslajien hävittämistä esim. rautafosfaattia jakamalla ja järjestämällä keräyspaikkoja ja -astioita vieraslajeille."

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

234 § Eron myöntäminen luottamustehtävästä, Kaaya Jasmine

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Jasmine Kaayalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

235 § Nuorisovaltuuston puheenjohtajan läsnäolo kaupunginhallituksen kokouksissa

Esitys

Kaupunginhallitus päättää myöntää nuorisovaltuuston puheenjohtajalle julkisten asioiden käsittelyn osalta läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginhallituksen kokouksiin. Päätös on voimassa 31.5.2023 saakka.

Päätös

Esityksen mukaan ja nuorisovaltuuston puheenjohtajan estyessä paikalla varapuheenjohtaja.
 

236 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

237 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

 

 

Päivitetty 16.9.2021