Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 31.1.2022

 
14 § Kiinteistö Oy Hyvinkään Martinkaari, osakassopimuksen uusiminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä esityksen mukaisen päivitetyn osakassopimuksen KOy Martinkaaren osalta.
- valtuuttaa yhtiön vastuuviranhaltijan, vt. liiketoimintajohtaja Marko Kankareen allekirjoittamaan osakassopimuksen Hyvinkään kaupungin puolesta.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

15 § Pohjoispuiston väistömoduulikoulun hankesuunnitelma

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pohjoispuiston väistömoduulikoulun hankesuunnitelman esittelytekstissä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

16 § Uuden varajäsenen valinta ympäristölautakuntaan

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee uuden varajäsenen ympäristölautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

17 § Yhteistyösopimus Hyvinkään Veden ja Lämpövoiman välillä mittareiden etäluentapalvelun toteuttamisesta

Esitys

Hyvinkään kaupunginhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen Hyvinkään Veden ja Lämpövoiman välillä mittareiden etäluentapalvelun toteuttamisesta ja valtuuttaa vesihuoltojohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

18 § Tontin 106-20-1906-2 myyminen, Biltema Real Estate Finland Oy

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä tontin 106-20-1906-2 Biltema Real Estate Finland Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla.

Allekirjoitettavaan kauppakirjaan voidaan tehdä oikaisuluontoisia korjauksia ja täydennyksiä.
Kauppakirja voidaan allekirjoittaa päätöksen tultua lainvoimaiseksi, mutta kuitenkin viimeistään 31.8.2022, mihin saakka tämä päätös on voimassa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

19 § Lausunto hyvinvointialueille annettavasta selvityksestä – Eteva

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Etevan laatiman selvityksen omaisuuden siirtymisestä hyvinvointialueille. Selvityksen jakoperusteisiin ei ole lausuttavaa. Kuntayhtymän nykyiset ja vuonna 2022 mahdollisesti kertyvät ylijäämät tulee jakaa jäsenkunnille niiden omistusosuuksien suhteessa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää Etevalle pyynnön selvittää Hyvinkään kaupunkia koskevan takausjärjestelyn käsittelyä ja sen päättämisen edellytyksiä samassa yhteydessä kun kuntayhtymän omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

20 § Kuntapuheenjohtajien johtamisvalmennusohjelmaan osallistuminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että KV pj Pinja Perholehto osallistuu Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennukseen KPJ11.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

21 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 22 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 31.1.2022