Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 3.5.2021

 
95 § Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Esitys

Kaupunginhallitus yhtyy kaupunginvaltuuston päätöksiin ja määrää ne täytäntöön pantaviksi

Päätös

Esityksen mukaan.


96 § Asemakaavan muutos 06:111, Kotirinne

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen 6. kaupunginosan (Viertola) korttelissa 558 edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.


97 § Vuoden 2020 henkilöstökertomus

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee osaltaan henkilöstökertomuksen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden henkilöstökertomuksen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että henkilöstöjohtaja voi tarvittaessa tehdä teknisluonteisia korjauksia henkilöstökertomukseen.

Päätös

Esityksen mukaan.


98 § Sveitsin uimalan peruskorjaus ja laajennus, vaihe 2; investointimäärärahan siirto

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Sveitsin uimalan peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheelle 2 vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 2 860 000 euron lisämäärärahan.

Päätös

Esityksen mukaan.


99 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.


100 § Tiedonannot

Esitys
Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 3.5.2021