Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 27.9.2021

 
246 § Uudenmaan vaalipiirin kuntapäivät 5.10.2021

Esitys
Kaupunginhallitus nimeää kaksi edustajaa ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa. Lisäksi annetaan tarvittavat menettelytapaohjeet.

Päätös
Nimettiin Irma Pahlman (varaedustaja Henri Perälahti) sekä Antti Rantalainen (varaedustaja Minna Hyytiäinen).

247 § Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston nimeäminen

Esitys
Kaupunginhallitus nimeää Kosti Kallion (kd.) tilalle uuden varajäsenen henkilöstöjaostoon.

Päätös
Nimettiin Juhani Skyttä.

248 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös
Esityksen mukaan.

249 § Tiedonannot

Esitys
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Esityksen mukaan.

Päivitetty 15.11.2021