Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 26.4.2021

92 § Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta kuntavaaleissa 2021

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan luettelon mukaisesti 13.6.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten.
  2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.
  3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään vaalilautakunnan jäseniä koskevan siirtopäätöksen lautakuntien päätösvaltaisuuden varmistamiseksi varsinaisena vaalipäivänä.


Päätös

Esityksen mukaan.


93 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 26.4.2021