Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 24.8.2020

HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 24.8.2020
Julkaistavissa heti

 

Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 24.8.2020
 

165 § Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle (Helsingin hallinto-oikeuden päätös, Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaava)

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle perusteluosassa ilmenevän selityksen valituslupahakemuksesta ja valituksesta sekä Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnosta, jotka koskevat Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä hylättiin Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaavan hyväksymispäätöstä koskeneet valitukset. Ensisijaisesti Hyvinkään kaupunginhallitus vaatii, että valituslupaa ei tule myöntää, koska sille ei ole esitetty valitusluvan saamisen edellytyksenä olevia perusteita. Mikäli valituslupa myönnetään, Hyvinkään kaupunginhallitus vaatii, että valitus tulee hylätä kokonaisuudessaan, koska valituksessa ei ole esitetty perusteita Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen kumoamiseen.

Päätös

Esityksen mukaan.


166 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.


167 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 24.8.2020