Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 21.6.2021

149 §  Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja Johanna Luukkoselle myönnetään puhelinetu, joka lisätään kokonaispalkkaan 12 000 euroa.

Päätös

Esityksen mukaan.


150 §  Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeuteen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa perusteluosassa esitetyn vastineen Helsingin hallinto-oikeudelle

Päätös

Esityksen mukaan.


151 §  Tiedonhallintamallin hyväksyminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tiedonhallintamallin. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa toimialajohtajat toimialansa osalta hyväksymään tiedonhallintamalliin tehtävät muutokset.

Päätös

Esityksen mukaan.


152 §  Asemakaavan muutos 25:002, Kaukasten palvelutalo

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä:

1) asemakaavamuutoksen (25:002) Kaukasten palvelutalo julkisesti nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet ja

2) asemakaavamuutoksen (25:002) Kaukasten palvelutalo (päivätty 14.4.2021), joka koskee 25. kaupunginosan, Kaukas, korttelia 2402 ja jolla muodostuu kortteli 2402 ja

3) asemakaavaan liittyvän erillisen sitovan tonttijaon muutoksen (25240201)

Päätös

Esityksen mukaan.

                     

153 §  Kuntavaalien 2021 tulos

Esitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä valtuutetut ja varavaltuutetut tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.


154 §  Vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä osana Hyvinkään hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluja

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.


155 §  Selvityksen tekeminen mahdollisesta lentokentän alueen kiinteistökaupasta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kaavoitusyksikön, kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sekä tonttipalveluiden lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.


156 §  Valtuustoaloite linja-autoterminaalin sijainnista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja kaavoitusyksikön lausunnot

Päätös

Esityksen mukaan.


157 §  Valtuustoaloite peltojen vuokrauskäytön muuttamisesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta ympäristölautakunnan ja tonttipalveluiden lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.


158 §  Kaupunkisähköpyörät Hyvinkäälle

 

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan.


159 §  Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

160 §  Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Päivitetty 21.6.2021