Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 20.12.2021

366 § Vahingonkorvausvaatimus Kuljetus AJA Oy

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kuljetus AJA Oy 11.11.2021 tekemään vahingonkorvausvaatimukseen liittyvät laskut, jotka kaupungin vakuutusyhtiönä toimiva LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on hyväksynyt korvattavaksi kaupungin ottaman vastuuvakuutuksen kautta.

Kaupunginhallitus valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään kyseiseen vahinkotapaukseen liittyvät laskut, jotka kaupungin vakuutusyhtiönä toimiva LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on hyväksynyt korvattavaksi.

Kaupungin kustannukseksi jää vastuuvakuutuksen omavastuuosuus sekä vahingonkorvauksen arvonlisäveron osuus.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

367 § Lainan takaaminen / Kiinteistö Oy Sairaalanmäki

Esitys

Kaupunginhallitus päättää peruuttaa esityksensä Kiinteistöosakeyhtiö Sairaalanmäen lainatakausta koskien (Kh 13.12.2021 / § 361). Näin ollen asia on hallintosäännön mukaan poistettava kaupunginvaltuuston 20.12.2021 esityslistalta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

368 § Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta aluevaaleissa 2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevan luettelon mukaisesti 23.1.2022 toimitettavia aluevaaleja varten.
  2. oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.
  3. valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin tekemään vaalilautakunnan jäseniä koskevan siirtopäätöksen lautakuntien päätösvaltaisuuden varmistamiseksi varsinaisena vaalipäivänä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

369 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

370 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

Päivitetty 21.12.2021