Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 18.1.2021

2 § Valtuustoaloite vanhustenhoidon valvojan toimen pilotoinnista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja vanhusneuvoston lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.


3 § Valtuustoaloite koulukiusaamisen nollatoleranssista

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

Pyydetään myös nuorisovaltuustolta lausunto opetuslautakunnan lisäksi.
 

4 § Valtuustoaloite koulukiusaamisen vuoksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seurannasta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

5 § Hyvinkään kaupungin vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle edellä esitetyn vastaselvityksen

Päätös

Esityksen mukaan
 .

6 § Jatkoaikapyyntö / Rentto Oy, Kaupungin ja Rentto Oy:n väliset sopimukset

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Rentto Oy:n hakemuksessa todettuihin sopimuksiin seuraavat pidennykset:
-Hankkeen esisopimus; Rentto Oy:n tulee sitovasti ilmoittaa kaupungille viimeistään 31.10.2021 toteuttaako Rentto Oy monitoimihallin.
- Monitoimihallia koskeva kiinteistöluovutuksen esisopimus; Mikäli Rentto Oy sitovasti ilmoittaa viimeistään 31.10.2021 toteuttavansa monitoimihallin, allekirjoitetaan kiinteistöluovutuksen esisopimuksen mukainen kauppakirja kuukauden kuluessa Rentton sitovasta ilmoituksesta.
- Monitoimihallia koskeva maankäyttösopimus; Mikäli Rentto Oy sitovasti ilmoittaa viimeistään 31.10.2021 toteuttavansa monitoimihallin, maksetaan maankäyttösopimuksen mukainen maankäyttösopimuskorvaus kaupungille kuukauden kuluessa Rentton sitovasta ilmoituksesta.
Edellä todetut eivät vaikuta sopimuksissa sovittuihin alkuperäisiin rakentamisaikatauluihin.

Päätös

Esityksen mukaan
 

7 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Ei käsiteltäväksi otettavaa.
 

8 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Päivitetty 18.1.2021