Hyvinkään kaupunginhallituksen päätökset 10.5.2021

 

102 § Valtuustoaloite pölyttäjien elinympäristöjen parantamiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta ympäristölautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

103 § Valtuustoaloite korona-tuen kohdentamiseksi ohjaajaresurssien sopeuttamiseen                          

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon

Päätös

Pyydetään myös taloushallinnon lausunto, muuten esityksen mukaan.

 

104 § Valtuustoaloite Sveitsi-Härkävehmaan alueen uudesta asemakaavasta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kaavoitusyksikön lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

105 § Valtuustoaloite esteettömästä Sveitsin hiihtokeskuksesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

106 § Nuorisovaltuuston toimintasäännön päivittäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisesti päivitetyn nuorisovaltuuston toimintasäännön muilta osin, paitsi toimintasäännöstä poistetaan nuorisovaltuuston edustajan pysyvä osallistumisoikeus kaupunginhallituksen kokouksiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 130 pykälän mukaisesti jatkaa nuorisovaltuuston puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeutta muiden kuin salaisten asioiden osalta kaupunginhallituksen kokouksissa ajalle 1.6.2021-31.7.2021. Puheenjohtajan ollessa estynyt on varapuheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa edellä mainitulla ajalla muiden kuin salaisten asioiden osalta.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

107 § Lausunto Hausjärven kunnan Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta

Esitys

Kaupunginhallitus päättää antaa Hausjärven kunnalle perusteluosassa ilmenevän lausunnon Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavaluonnoksesta.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

108 § Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

Esitys

Kaupunginhallitus antaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnalle perusteluissa olevan lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

109 § Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää valittaa valtiovarainministeriön päätöksestä 19.4.2021 Helsingin hallinto-oikeuteen ja hyväksyy liitteen mukaisen valituskirjelmän. Kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään valituskirjelmään teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

110 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2021

Esitys

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousraportit koko kaupungin sekä muun kuin lautakuntien alaisen toiminnan osalta.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

111 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.
 

112 § Tiedonannot

Esitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 10.5.2021