Hyvinkään kaupunginhallituksen 6.4.2020 kokouspäätökset

Kokouksen päätökset

69 § Kestävän talouden ohjelma ja siihen liittyvän yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

Esitys

Kaupunginhallitus päättää käynnistää KuntaYtL:n mukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaan. Kaupunki tiedottaa yhteistoimintaneuvotteluesityksestä tiistaina 7.4.2020.
(Lisätietoja yt-asioihin liittyen: Kaupungin henkilöstöjaosto on myös päättänyt käynnistää koronavirustilanteesta johtuvat mahdollisia lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut 6.4.2020).

70 § Asemakaavan muutos 28:014, Versotie II

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä:
1) asemakaavamuutoksen (28:014) nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet ja
2) asemakaavamuutoksen (28:014), joka koskee 28. kaupunginosan, Metsäkaltevan, korttelin 2751 osaa.

Päätös

Esityksen mukaan.

71 § Maankäytön toteuttamisohjelma 2020 – 2029

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Maankäytön toteuttamisohjelman 2020 – 2029 ohjeellisena noudatettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.


72 § Kaavoitusohjelma 2020-2022

Esitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoitusohjelman 2020-2022 ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee kaavoitusohjelman 2020-2022 tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

73 § Valtuudet koronavirustilanteessa olevien yksinyrittäjien tuen myöntämiseen

Esitys

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen määrämänsä tekemään päätökset tuen myöntämisestä hakukriteerit täyttävälle yksinyrittäjälle.

Päätös

Esityksen mukaan.

 

74 § Hyvinkään kaupungin ulos vuokraamien tilojen vuokrien periminen koronaepidemian aikana

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että koronvirustilanteen takia myönnetään vuokranalennuksia tai vuokravapautuksia perusteluosassa mainittujen periaatteiden mukaisesti - talousjohtajalla on oikeus päättää vuokranmaksujen alennuksista tai vapautuksista noudattaen soveltuvin osin perusteluosassa mainittuja periaatteita.

Päätös

Esityksen mukaan.


75 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely

Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 6.4.2020