Hyvinkään kaupunginhallituksen 20.4.2020 kokouspäätökset

Kokouksen päätökset

77 § Valtuustoaloite vapaaehtoistyön ohjaajan palkan sisällyttämisestä vuoden 2021 budjettiin
Esitys

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

78 § Valtuustoaloite Hyvinkäänkylän päiväkodin säilyttämiseksi

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee opetuslautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

79 § Yhtiökokous, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
Esitys

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa 28.5.2020 pidettävään Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa tälle tarpeelliseksi katsottamansa ohjeet.

Päätös

Nimetään vs. vesihuoltojohtaja Marita Honkasalo.

80 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely
Esitys

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.

Päätös

Ei käsiteltäväksi otettavaa.

81 § Tiedonannot
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

82 § Kaupungin maksama yksinyrittäjän tuki
Esitys

Kaupunginhallitus päättää, että yksinyrittäjän tukien maksaminen aloitetaan valtionavun tasetililtä pikimmiten, jo ennen valtioapusuorituksen saapumista kaupungille.

Päätös

Esityksen mukaan.

Päivitetty 20.4.2020