Hyvinkään kaupungin liikunta- ja kokoontumistilojen käyttö 1.-15.2.2022

Hyvinkään liikuntapalvelut avautuvat jälleen huomenna 1.2.2022. Tämä koskee kaupungin liikunta-, nuoriso ja kulttuuripalveluiden hallinnoimia tiloja.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen yli 50 hengen tilaisuuksissa

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Helsingin ja Uudenmaan kuntien alueella voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 henkilöä ja joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka.

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §: 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista, eikä yksityis- tai perhepiiriin kuuluvaa toimintaa. Toimija voi toteuttaa yllä olevan velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Toimija voi käyttää tiloja myös terveysturvallisuus huomioiden asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin tai muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Kaupungin tilat aukeavat

Hyvinkään kaupungin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden hallinnoimat urheilu-, liikunta, -huvi ja virkistyskäytössä olevat tilat aukeavat terveysturvallisuus huomioiden.
Tämä koskee mm. seuraavia tiloja:

  • uimahalli
  • jäähalli
  • liikuntasalit ja -hallit
  • ulkokentät ja -alueet
  • kuntosalit
  • kulttuurin harrastustilat

https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronasuositukset-ja-rajoitukset/

Päivitetty 31.1.2022