HYVINKÄÄN KAUPUNKI
TIEDOTTAA 19.5.2020
   

Hyvinkään kaupungin korona-lomautusten yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Hyvinkään kaupungin korona-lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut on virallisesti päätetty 18.5.2020 kaupungin henkilöstöjaoston päätöksellä ja asiasta on tiedotettu henkilöstölle. Tämän päätöksen jälkeen kaupungilla on mahdollisuus ryhtyä lomautustoimenpiteisiin. Yhteistoimintamenettelyt aloitettiin huhtikuussa henkilökunnan lomauttamiseksi poikkeusolojen aiheuttaman työn tilapäisen vähenemisen vuoksi.

Neuvotteluiden lopputuloksena oli, että työnantajan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa koko henkilöstöön kohdistuviin enintään noin 90 päivää kestäviin määräaikaisiin lomautuksiin. Mahdolliset lomautukset eivät koske Hyvinkään Veden henkilöstöä, peruskoulun, lukion ja aikuislukion opetushenkilöstöä eivätkä Hyvinkään Opiston virassa olevia päätoimisia opettajia ja rehtoria.

Työnantaja arvioi lomautustarvetta olevan seuraavissa henkilöstöryhmissä: Kouluisännät, ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstö, varhaiskasvatus, museotoimi, kirjasto, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, hyvinvointipalvelut ja sivistystoimen hallinto.

- Ensisijaisesti työn vähentyessä lomautuksia pyritään välttämään vuosilomilla, saldovapailla, työ- ja virkavapailla, palkattomilla vapailla ja muilla työn joustoilla, painottaa henkilöstöjohtaja Sari Kuittinen-Tihilä.

-  Lisäksi pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan muuta työtä tai siirtämään henkilöstöä lomautuksen sijaan muuhun työhön. Lomautuksia harkittaisiin tapauskohtaisesti silloin, jos työn vähentymiseen ei voida tarkoituksenmukaisesti vastata muilla keinoilla.

Lomautustoimenpiteitä on tarpeen toteuttaa pääasiassa kesälomien jälkeiselle ajalle, osa kesälomia pidetään jo toukokuussa. Työnantajan täytäntöönpanoaikataulu on 31.12.2020 saakka. Lomautuksista voidaan siis päättää ja muita olennaista vähäisempiä muutoksia esimerkiksi työtehtäviin tai muihin työ- ja virkaehtoihin voi aiheutua 31.12.2020 saakka.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät erimielisinä. Henkilöstön edustajat jättivät eriävän mielipiteen työnantajan esittämiin perusteisiin, vaikutuksiin ja vaihtoehtoihin sekä yhteistoimintalain ulottuvuudesta 31.12.2020 saakka.

Lisätietoja
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, p. 040 541 9576
Sari Kuittinen-Tihilä, henkilöstöjohtaja, p. 040 701 2171

Päivitetty 19.5.2020