Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Keusoten perustietotekniikka- ja tietoliikennepalvelut Telia Finland Oyj:n hoitoon

Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit, Mäntsälän kunta sekä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) ovat tehneet hankintapäätöksen perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluista ja osana sitä Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n eli KUUMA-ICT:n osakkeiden myymisestä Telia Finlandille (Telia). In-house-yhtiö KUUMA-ICT vaihtaa omistajaa suunnitelman mukaan elokuussa ja samalla kunnat ja Keusote solmivat uuden puitesopimuksen Telian kanssa perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden tuottamisesta. Käyttöönottoprojektien myötä jokainen hankintarenkaan organisaatio solmii oman organisaatiokohtaisen palvelusopimuksen Telian kanssa. 

Kaupan takana on tarve varmistaa kuntien ja kuntayhtymän kyky vastata tietotekniselle ympäristölle asetettuihin koveneviin vaatimuksiin nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Vuonna 2009 perustettiin Keravan ja Järvenpään toimesta tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitos, joka käynnisti seudun yhteisen ICT-toiminnan kehittämisen. Myöhemmin siihen liittyi mukaan Mäntsälä. Vuonna 2016 asia sai jatkumoa, kun tehtiin päätös KUUMA-ICT:n perustamisesta, jolloin Hyvinkää liittyi mukaan. Perustietotekniikka saatiin kokonaisuutena pois kuntien kapeilta hartioilta.

- Kiitämme KUUMA-ICT:tä menneistä vuosista ja yhteistyöstä! Yhteinen matkamme jatkuu nyt uudessa muodossa, sanoo Järvenpään tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro, joka toiminut nyt toteutetun hankintaprosessin hankejohtajana.

- Uusi palvelusopimus Telian kanssa mahdollistaa nopean ja ennakoivan reagointikyvyn muuttuviin tarpeisiin, tuotteistetut palvelut sekä modernit ja tehokkaat perus-ICT palvelut, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa ja tukevat digitalisaatiota. Sopimuksessa mukana olevat kunnat ja Keusote tarvitsevat jatkossa myös palvelut tukemaan muun muassa pilvitransitiota, tiedolla johtamista, automaatiota, tekoälyä, IoT:tä ja integraatioita, Pallaspuro jatkaa.

Päätös perustietotekniikan- ja tietoliikennepalveluiden kilpailuttamista ja in-house yhtiön myymisestä tehtiin keväällä 2020 nyky- ja tavoitetilan selvityksen pohjalta. Kuuma-ICT:n omistajat perustivat hankintarenkaan ja kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelyllä jouluun 2020 ja huhtikuun 2021 välillä.

Kuuma-ICT:n myynti toteutetaan osakekauppana, eikä kaupalla ole vaikutusta henkilöstöön. Toiminta jatkuu entisellään, kunnes siirrot Telian ympäristöihin ja uudet palvelut on käyttöönotettu. Kaupan ennakoitu arvo hankintarenkaalle on 28 miljoonaa euroa neljälle vuodelle jaettuna.

 

Päivitetty 16.6.2021