Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien rakennusvalvonnat tiivistävät yhteistyötä

Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit ovat sopineet yhteistyön tiivistämisestä rakennusvalvonnassa. Yhteistyösopimusta käsiteltiin Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnassa 23.4.2020 ja Järvenpään kaupunginhallituksessa 27.4.2020.

Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien välisen rakennusvalvontayhteistyön tiivistämisen on tarkoitus tehostaa rakennusvalvontaresurssien käyttöä. Yhteistyöllä pyritään keskittämään ja jakamaan rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät tarkoituksenmukaisemmin yhteistyösopimuksen tehneiden kaupunkien koko rakennusvalvontahenkilökunnan kesken. Samalla mahdollistetaan henkilökunnan erikoistuminen sekä varmistetaan toiminnan jatkuminen keskeytyksettä myös henkilökunnan vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana.

Yhteistyön tarkoitus on lisäksi varmistaa sopijakaupunkien paremmat mahdollisuudet valmistautua ja vastata tuleviin maankäyttöä ja rakentamista koskeviin lainsäädäntömuutoksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tietomallipohjaisen rakennusvalvontaprosessin kehittäminen ja rakentamisen hiilijalanjälkilaskenta.

Aikaisemmin Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit ovat sopineet johtavan rakennustarkastajan sekä yhden rakennustarkastajan tehtävien hoitamisesta yhdessä.

Yhteistyön tavoitteena on ollut toiminnan järjestäminen tehokkaasti, hyvien käytäntöjen jakaminen ja asiakaspalvelun parantaminen.

Päivitetty 28.4.2020