Hyvinkään ilmastopäästöt vähenivät 8,1 % vuonna 2020

 

Suomen ympäristökeskus SYKE:n juuri julkaistun ennakkolaskelman mukaan Hyvinkään ilmastopäästöt vähenivät 8,1 prosenttia vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikissa Suomen kunnissa päästöt vähenivät yhteensä 7,4 prosenttia. Asukasta kohden laskettuna vähenemä Hyvinkäällä oli 8,3 prosenttia. Hyvinkäällä ns. Hinku-laskentamallin mukaiset kokonaispäästöt vuonna 2020 olivat 200,4 ktCO2e ja asukaskohtaiset 4,3 tCO2e/asukas.

Myönteinen päästökehitys on toteutunut Suomessa myös pidemmällä aikavälillä. Päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuosina 2005—2020 ja keskimääräinen muutos on ollut 24 prosenttia, Uudellamaalla noin 27 prosenttia ja Hyvinkäällä 29,6 prosenttia.

Hyvinkää on mukana hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU-kuntien verkostossa, jossa tavoitteena on vähentää ilmastopäästöjä 80 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2030 verrattuna.

- Muutos Hyvinkään kokonaispäästöissä 2007–2020 on ollut 38 prosenttia, eli lähes puolet tavoitteesta, kertoo projektipäällikkö Markku Nieminen.

Asukaskohtaisten päästöjen vähenemä 2007–2020 on ollut Hyvinkäällä vielä enemmän, eli 40,6 prosenttia.

Tulossa myös kulutusperusteinen seuranta

SYKEn päästölaskentajärjestelmä ALas kattaa kaikki Suomen kunnat ja 80 päästösektoria. Kaikille kunnille ja sektoreille lasketaan päästöt ja energiankulutus vuosittain. Tällä hetkellä lopulliset päästötulokset ovat saatavissa vuosille 2005—2019.  Vuoden 2020 päästölaskenta tarkentuu lopulliseen muotoonsa ensi kevääseen 2022 mennessä.

Nykyisin käytettävän käyttöperusteisen päästölaskennan rinnalle kehitetään tällä hetkellä SYKEssä kulutukseen perustuvaa päästölaskentaa, jolloin päästään kiinni myös kotitalouksien energian, tavaroiden ja palvelujen kulutukseen sekä investointeihin ja julkishallinnon kulutukseen. Päästöjen kulutusperusteinen laskenta tuo uuden näkökulman päästöjen kohdentamiseen ja tukee kuntien ilmastotyötä nykyisen laskentajärjestelmän rinnalla.

 

Lisätietoa:

> Suomen ympäristökeskuksen tiedote päästölaskennoista

> Kaikkien kuntien päästölaskelmat hiilineutraalisuomi.fi-sivustolla

Päivitetty 15.11.2021