Hyvinkään Aseman koulun kivirakennusta koskeva selvitys on valmistunut: Rakennus vaatii merkittäviä korjaustoimenpiteitä

Hyvinkään Aseman koulun kivirakennuksen terveydellisten olosuhteiden selvitys on valmistunut ja selvityksen tulokset esitellään ensi viikolla kaupungin tekniselle lautakunnalle. Hyvinkään kaupungin tilakeskuksen SWECO:lta tilaama selvitys osoittaa koulun kivirakennuksen olevan  korjausta vaativassa kunnossa. Kaupunki teki selvityksen terveydensuojeluviranomaisten vaatimuksesta.

- Terveydensuojeluviranomainen on edellyttänyt kaupungilta toimenpiteitä, jotta koulun tietyiltä osin puutteelliset olosuhteet voidaan suunnitella ja toteuttaa sellaisiksi, ettei niistä aiheudu tilojen käyttäjille haittaa, taustoittaa Hyvinkään kaupungin kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen selvitystyötä.

Selvityksen perusteella Aseman koulu edellyttää merkittäviä korjaustoimenpiteitä.

- Tilakeskuksen arvio Aseman koulun korjausasteeksi on 80–100 %, joka vastaa käytännössä uudisrakennuksen hintaa. Huomioitava on kuitenkin, että merkittävästä korjauksesta huolimatta Aseman koulusta ei todennäköisesti saada toiminnallisesti ja teknisesti uudisrakennusta vastaavaa, joka voidaan jo lähtökohtaisesti suunnitella vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, sanoo Nikkanen.

Aseman koulu edellyttäisi ilmanvaihtojärjestelmän täydellistä uusimista. Samassa yhteydessä olisi uusittava käytännössä koko 1. kerroksen ja kellarin rakenneliittymät sekä välipohjien ja muiden rakenteiden eristykset.

Talotekniikan osalta koko ilmanvaihtojärjestelmä sekä käyttövesijohdon ja viemärit tulisi uusia. Samassa yhteydessä olisi järkevää uusia tai päivittää taloautomaatio ja sähköjärjestelmä vastaamaan tämän hetken vaatimuksia, vaikka nämä järjestelmät eivät tekninen elinkaaren osalta edellytä vielä tässä vaiheessa uusimista.

Hyvinkään kaupungin tekninen lautakunta aloittaa Aseman koulun kivirakennusta koskevaan selvitysaineistoon perehtymisen kokouksessaan 30.6.2021.

Päivitetty 28.4.2023