Hyvinkäällä kotitalouksien jätemäärä vähentynyt, mutta kierrätysaste ei kasvanut

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uutta alueellista seurantatietoa kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteesta. Seurannan mukaan kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulisi nousta EU-maissa 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 43 % vuonna 2019.

Kotitalousjätteen määrän ja kierrätysasteen seurantatiedot laskettiin 11 kuntaseudulle, joita ovat Forssa, Hyvinkää, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Turku ja Vantaan seutu. Hyvinkää on mukana seurannassa, koska se on mukana FISU- kuntien verkostossa, joka tavoittelee jätteettömyyttä, hiilineutraalisuutta ja kestävää elämäntapaa vuoteen 2050 mennessä.

Kotitalousjätteen määrä vähentyi Hyvinkäällä, mutta kierrätysaste ei kasvanut

Seurannan kunnista jätemäärä väheni eniten Hyvinkään ja Riihimäen seudulla 2018–2019. Vähenemä oli 12 %, eli 42 kiloa asukasta kohden. Vuoteen 2016 verrattuna vähenemä on vähemmän n. 25 kiloa. Kierrätysaste kuitenkin laski samaan aikaan, vuonna 2017 se oli 42 % ja vuonna 2019 vastaavasti 37 %. Hyvinkään tiedot ovat Kiertokapulan alueen keskimääräisiä tietoja ja sen vuoksi Hyvinkäällä ja Riihimäellä on sama kierrätysaste.

Kotitalousjäte on kodeissa tuotettua yhdyskuntajätettä, kuten biojätteitä, kartonkia, paperia, lasia, metallia ja muovia. Kotitalousjäte viedään joko pihalla olevaan keräysastiaan tai kauemmas alueelliselle keräyspisteelle, jäteasemalle tai esimerkiksi kaupan pullonpalautusautomaattiin.  

Biojätteen erilliskeräys kasvussa

Biojätteen erilliskeräys vaikuttaa paljon kierrätysasteeseen, koska biojäte on painoltaan suurin erilliskerättävä jätelaji. Seurannan perusteella biojätteen erilliskeräysaste nousi Hyvinkään ja Riihimäen seuduilla. Biojätteen kierrätysaste oli 34 % vuonna 2017 ja 39 % vuonna 2019.

Lajittelun helppous vaikuttaa kierrätysintoon. Hyvinkään ja Riihimäen seuduilla biojätettä kerätään vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Alueellinen jäteseuranta perustuu osin arvioihin, joten lukuihin tulee suhtautua suuntaa antavina.

Lisää aiheesta Materiaalit kiertoon -verkkosivuilla: https://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Seuranta/Kotitalousjatteet

Päivitetty 10.12.2020