Hyvinkääläisillä mahdollisuus osallistua palveluverkon kehittämiseen

Hyvinkään kaupunki on aloittanut palveluverkkoselvityksen koskien sivistystoimen palvelualueen kehitystä ja tulevaisuuden tarpeita. Osana selvitystyötä kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua ja jakaa näkemyksiä palvelujen järjestämisestä.  Kaikille kaupunkilaisille avoimeen kyselyyn pääsee vastaamaan 5. joulukuuta asti.

Hyvinkään kaupunki tekee sivistystoimen palveluverkkoselvitystä loppuvuoden 2021 ja kevään 2022 aikana.

- Tarkoituksena on ennakoida tulevan palvelutarpeen kehitystä ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja palveluverkon kehittämiselle, kertoo perusopetuksen johtaja Mika Heikura.

- Selvityksessä tarjotaan tietoa muun muassa kaupungin koulu- ja päiväkotiverkoista ja tulevaisuuden väestönkehityksestä päätöksenteon tueksi, jatkaa Mika Heikura.

Palveluverkkoselvitys on valmis keväällä 2022, jonka jälkeen se viedään kaupunginvaltuutettujen päätettäväksi.

Selvitystyön alkuvaiheessa kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua palveluverkon kehittämiseen. Vaikuta sivistystoimen palveluverkkotyöhön -kysely on avoinna 17.11. – 5.12.2021 ja sen avulla hyvinkääläiset voivat esittää alueellisia kehitysideoita.

Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa www.hyvinkaa.fi/palveluverkkokysely

Palveluverkkoselvityksen etenemistä voi seurata Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/pave/palveluverkko-2022/

Päivitetty 23.11.2021