Hyvinkää sijoittui 20 000 - 50 000 asukkaan kuntien vertailussa elinvoimaisuudessa kolmanneksi

Tutkimuksessa olivat mukana Suomen kunnat, jotka on jaettu kolmeen kokoluokkaan asukasluvun mukaan:

  • Yli 50 000 asukasta
  • 20 000 – 50 000 asukasta
  • Alle 20 000 asukasta

Näiden lisäksi raporttiin on nostettu viisi LIVCY-elävyysindeksillä mitattuna parhaat arvosanat saanutta maaseutumaista kuntaa.

Rambol Oy:n tekemän vertailun taustana on LIVCY-sovellus, joka laskee, miten lähellä kaikki kaupungin olennaiset palvelut ovat ja miten ne ovat saavutettavissa kävellen tai polkupyörällä. Puhutaan ns. 15 minuutin kaupungeista.  

Yleisesti ottaen Etelä-Suomen kaupungit ovat elinvoimaisimpia. Suurista kaupungeista Helsinki, Turku ja Tampere ovat tutkimuksen mukaan Suomen elinvoimaisimmat kaupungit.

Hyvinkää sijoittui omassa kategoriassaan kolmanneksi, sillä Hyvinkää tarjoaa kaupunkina elinvoimaisen ympäristön, jossa elävyysindeksin liikkumisen kategoriassa saavutamme 15 minuutin palveluiden tason.

Tämä tarkoittaa, että lähes kaikki palvelut ovat alle 15 min kävelymatkan etäisyydellä.

  • Hyvinkään viihtyisyyttä asumiseen lisää myös se, että kaupungissamme luonto tavoittaa asukkaat vihervyöhykkeillä, toteaa vs. kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen.

Hyvinkäällä on pitkään toteutettu suunnitelman mukaista tiivistä kaupunkirakennetta siten, että voimme tarjota monipuolisia asumisvaihtoehtoja keskusta-asumisesta väljempään pientaloasumiseen sekä hyvin saavutettavat palvelut kaupunkilaisille. Myös elävyysindeksin tulokset tukevat Hyvinkään kaupunkirakenteen toimivuutta ja palveluiden hyvää saavutettavuutta

Rambol Oy:n sivuilla lisätietoa tutkimuksesta, tiedotteen linkistä löytyy myös tarkemmat tiedot vertailusta.

Päivitetty 15.11.2021