Haukankujan alueen vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään Vesi saneeraa vesihuoltoa Haukankujan alueella. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija KMS Palvelu Oy. Saneerattavaan alueeseen kuuluu Haukankuja, Pöllönkuja, vesihuoltolinja väli Haukankuja-Hyyppäränkatu ja kevyen liikenteen väylä väli Pöllönkuja Tikankuja. Saneerauksessa uusitaan katualueella sijaitsevat vanhat jätevesiviemärit ja vesijohdot sekä rakennetaan uutta hulevesiviemäriä. Lisäksi katuvalaistus uusitaan sekä asennetaan sähkö ja teleoperaattorin kaapelinsuojaputkia. Urakka alkaa viikolla 19/2022 ja valmistuu syyskuussa 2022. Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Alueen sijaintikartta

Kartta alueesta

Päivitetty 29.4.2022