Hyvinkään englanninkielisten luokkien oppilaaksiottamisen periaatteita päivitetty

Opetuslautakunta on täsmentänyt englanninkielisten luokkien oppilaaksi ottamisen periaatteita, jossa selkeytetään valintamenettelyä ja oppilaan vähimmäissuomenkielentaitoa.

Oppilaaksiotto ensimmäiselle vuosiluokalle

Opetuslautakunnan päätöksen mukaisesti ensimmäiselle vuosiluokalle voidaan ottaa 24 oppilasta, jotka valitaan valintakokeen ja suomen kielitaidon perustella. 18 ensimmäistä oppilasta voidaan hyväksyä keväällä oppilaaksi ja kaksi (2) seuraavaa voidaan ottaa varasijalle.

Elokuun alussa järjestetään toinen valintakoetilaisuus niille, jotka helmikuun valintakokeen aikana asuivat ulkomailla. Tämän jälkeen täytetään loput paikat joko kevään varasijoilta tai elokuun testaukseen osallistuneilla. Koe voidaan suorittaa joko englanniksi tai suomeksi.

Valintakokeen tehtävät jaetaan kolmeen osioon: fonologinen tietoisuus, kirjaintuntemus ja käsitteiden ymmärtäminen sekä kielellinen työmuisti.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija saa vähintään 60 % kokonaispistemäärästä ja hänen on myös saatava pisteitä jokaisesta osioista.
Hyväksytyn valintakokeen lisäksi lapsella tulee olla riittävä suomen kielen alkeistaito (eurooppalainen viitekehys, taitotaso A1.3).

Jos lapselle suositellaan valmistavaa opetusta, niin tämä suositus koskee myös niitä oppilaita, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet valintakokeen englanninkieliselle luokalle. Valmistavan luokan jälkeen oppilas voi joko hakea uudestaan ensimmäiselle luokalle tai jos hän on jo tullut hyväksytyksi aiemmin englanninkieliselle luokalle, niin hän voi aloittaa opinnot englanninkielisellä ensimmäisellä luokalla.

Oppilaaksiotto vuosiluokille 2-6

Luokille 2-6 otetaan oppilaita, mikäli luokilla on tilaa. Oppilaan on pyrkiessään osoitettava riittävä englannin kielen taito. Luokkien 2-6 valintakoe testaa lapsen englannin kielen taitoja (ymmärtäminen, puhuminen, lukusujuvuus ja luetun ymmärtämien sekä kirjoittaminen) luokkatason mukaisesti.

Läpäisemällä eri osa-alueet lapsi osoittaa voivansa toimia englanninkielisessä luokkaympäristössä ilman, että opiskelu muodostuu liian haastavaksi. Koska osa joidenkin aineiden opetuksesta voi olla suomeksi, on oppilaalla oltava myös riittävät taidot suomen kielessä (äidinkielen taso tai suomi toisena kielenä -taso).

Päätökset oppilaaksiottamisista tekee aina perusopetuksen johtaja.

Päivitetty 31.3.2021