Opetuslautakunnalle esitetään luopumista peruskoulujen keskittämiskoulujärjestelmästä

Hyvinkään opetuslautakunnalle esitetään luopumista kaupungin peruskoulujen keskittämiskoulujärjestelmästä. Luopuminen tulisi koskemaan uusia koulupaikkapäätöksiä peruskoulun 1.-9. vuosiluokilla. Opetuslautakunta päättää asiasta kokouksessaan 26.10.2021.

Hyvinkäällä on toiminut keskittämiskoulujärjestelmä, jonka tarkoituksena on ollut ohjata vieraskielisiä oppilaita sellaisiin kouluihin, joissa opetuksen järjestäjä on voinut tarjonnut oppilaille suomi toisena kielenä -opetusta (S2) sekä oman äidinkielen opetusta. Väestörekisteriin merkityn äidinkielen ollessa muu kuin suomi tai ruotsi, koulupaikka on osoitettu oppilaan lähimmästä keskittämiskoulusta joko Asemalta, Härkävehmaalta, Martista, Paavolasta, Pohjoispuistosta tai Puolimatkasta.

Vuodesta 2018 vieraskielisten oppilaiden määrä on Hyvinkään peruskouluissa kasvanut 40 prosenttia, yhteensä 111 oppilaalla. Peruskoulussa on yhteensä 4805 oppilasta ja muiden kuin suomen- tai ruotsinkielisten oppilaiden osuus hyvinkääläisistä peruskoulun oppilasta on 8,14 prosenttia. Tämä kasvu on tällä hetkellä keskittynyt yksinomaan keskittämiskouluihin ja muodostanut haasteita niin opetuksen järjestämisen kuin yhdenvertaisuuden näkökulmasta.   

Esitetty uudistus keskittämiskoulujärjestelmän luopumisesta tulisi koskemaan uusia peruskoulun koulupaikkapäätöksiä. Jatkossa oppilaat ohjattaisiin äidinkielestä riippumatta oppilaaksioton perusteiden mukaisesti lähikouluihinsa tasavertaisesti muiden oppilaiden tavoin. Aikaisempia, keskittämiskouluperusteella tehtyjä koulupaikkapäätöksiä ei tulla purkamaan.

Mahdollisen päätöksen vaikutukset koulujen arkeen olisivat tässä vaiheessa pieniä niin oppilasmäärien kuin talouden näkökulmasta. Vieraskielisille oppilaille tullaan jatkossakin tarjoamaan mahdollisuutta oman äidinkielen opetukseen ja S2 -opetukseen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun huoli tasa-arvon toteutumisesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu piti kaupungille saapuneessa yhteydenotossaan (11.10.2021) ongelmallisena paikallisia linjauksia, jotka eivät kohtele tasavertaisesti Hyvinkäällä asuvia peruskoululaisia. Linjaukset vieraskielisten oppilaiden koulupaikkojen määräytymisestä asettavat oppilaat eriarvoiseen asemaan.

Tämän johdosta opetuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.  Ehdotus opetuslautakunnalle muutoksesta perustuu tähän lähtötilanteeseen.

Päivitetty 25.10.2021