Taidesuunnitelma -

Taidesuunnitelma

Hyvinkää profiloituu sekä luonto- että taidekaupunkina. Sairaalanmäen taidekokoelmassa tullaan yhdistämään nämä kaksi keskeistä vetovoimatekijää. Taidesuunnittelun pohjana ovat Hyvinkään seitsemän hiljaista aluetta (Hirvijärvi-Kytäjä-Usmi, Kurkisuo-Petkelsuo, Ridasjärvi, Kaukas, Koivuranta-Korvenmaa, Takasaari-Nykiö ja Pannijoki), jotka määriteltiin vuoden 2001 meluselvityksen pohjalta, ensimmäisenä Suomessa. Hiljaisiin alueisiin sisältyy luonnonsuojelulailla suojeltuja alueita, jotka edustavat eri maisematyyppejä: suot, lehdot, lintuvedet ja harjut. Nämä maisemat kasvistoineen ja eläimistöineen ovat teosten sisällöllinen lähtökohta. Teokset tarjoavat paitsi elämyksiä myös ekologista informaatiota.

Jokaiseen kerrokseen, esim. aula- tai odotustilaan, sijoitetaan tilan merkitsevä pääteos, joka kuvaa kerroksen maisematyyppiä. Teos voi olla maalaus, videomaisema, veistos ym. Pääteokset sijoitetaan samoihin kohtiin eri kerroksissa, jolloin ne toimivat myös maamerkkeinä. Kerroksen muu taidesuunnittelu värisuunnitelmineen pohjautuu tähän pääteokseen. Esimerkiksi lattioiden, seinien ja akustiikkalevyjen värityksellä ja kuvioinnilla luodaan kunkin kerroksen perusilmettä ja -väriä. Väreillä ja kuvioinneilla merkitään tiloja, ja myös opastejärjestelmä sisällytetään taidesuunnitelmaan. Tällainen integroitu suunnittelu on kustannustehokasta, ja sekä sairaalan käytänteiden että taiteen sijoittelun kannalta toimivaa.

Taidesuunnitelman toteutuskustannukset ovat 300 000 € eli noin puoli prosenttia rakennuskustannuksista.

1. kerros eli lasten osasto – teemana metsän pohja

Lasten osaston perusväritys on kirkas ja iloinen: puolukan punaista, mustikan sinistä ja lehtien vihreää. Lattian kuvioinnissa, printtimatoissa ja tekstiileissä kuvataan metsän eläimiä, niiden elinympäristöä ja jälkiä, esim. muurahaisten polkuja. Tilassa on leikin mahdollistavia toiminnallisia teoksia, esimerkiksi pesämäisiä veistoksia, jotka voivat toimia vaikkapa lukusoppeina, istuimina ja pöytinä.

2. kerros (psykososiaaliset poliklinikat) – ikiaikainen suo

Kerroksen pehmeät, lempeät ja maanläheiset värit rauhoittavat ja luovat turvan tunnetta. Perusväriksi ehdotetaan poltettua oranssia. Tähän kerrokseen tilataan moniaistisia ja kosketeltavia teoksia, esim. tekstiili-, ääni- ja tuoksuteoksia.

3. kerros (toimintaterapia, kuntoutus ja vuodeosastoja) – lehto

Teeman perusväriksi ehdotetaan kevään vihreää, josta välittyy kasvun voima, elpyminen ja uusiutuminen. Täällä on toiminnallisia teoksia, jotka ovat sekä pelejä (esim. muistipeli) että installaatioita. Teosten värimaailmaan kiinnitetään tässä kerroksessa erityisesti huomiota, koska asiakkaiden joukossa on muistisairaita, joiden värinhavaintokykyä sairaus on saattanut muuttaa.

4. kerros (psykososiaalinen vuodeosasto) – lintuvedet

Teeman perusväriksi ehdotetaan keltaista. Täällä voidaan esittää esimerkiksi lintujen syys- ja kevätmuuttoja kuvaavia videoteoksia äänimaailmoineen.

5. kerros (vuodeosastoja ja infektio-osasto) – harjut

Teeman perusväriksi ehdotetaan kuulaan sinistä. Potilas-huoneisiin sijoitetaan pienimuotoisia teoksia esimerkiksi kaapinoviin integroituina.

 

Sairaalan uudisrakennus >>

Liity tukijaksi >>

 

Päivitetty 10.6.2016 Tulosta